Zboží

Pokud chcete používat dlaždice/položky na hlavní obrazovce „PRODEJ“, je nutné v první řadě založit i nové ZBOŽÍ. 

Založení nového zboží

 1. Přejděte do záložky „ZBOŽÍ“
 2. Stiskněte tlačítko „NOVÝ“
 3. Vyplňte povinná pole „NÁZEV, CENA, POČET/JEDNOTKA, ČASTÉ MNOŽSTVÍ, DPH, SKUPINA“
 4. Zaškrtněte „PROMĚNNÁ CENA“ pokud je potřeba
 5. Stiskněte „PŘIDAT“

Hledání zboží

Do kolonky „HLEDAT“ vypište daný řetězec pro hledání a stiskněte tlačítko „VYHLEDAT“. Následně se vyfiltruje vše, co obsahuje zadaný řetězec nebo jeho část.

Skrytí karty zboží

 1. Označte v levé polovině obrazovky kartu zboží, kterou potřebujete skrýt
 2. Zaškrtněte pole SKRYTÉ
 3. Stiskněte tlačítko ZADAT

-položka bude skryta v záložce PRODEJ 

Smazání karty zboží

 1. Označte v levé polovině obrazovky kartu zboží, kterou potřebujete smazat
 2. Stiskněte symbol křížku v levém dolním rohu
 3. Potvrďte ANO pro smazání

* Pokud je již zboží zahrnuto v tržbách, což znamená, že je již použito na účtence, nelze kartu zboží smazat.

Prodej v pověření – POVĚŘUJÍCÍ DIČ

Toto pole se vyplňuje pouze v případě, že dané zboží prodáváte v režimu pověření. Do kolonky zadejte DIČ subjektu, na který zboží prodáváte.

POSTUP:

 1. Přejděte do záložky „ZBOŽÍ“
 2. Stiskněte tlačítko „NOVÉ“
 3. Vyplňte všechny potřebné údaje a do kolonky Pověřující DIČ zadejte DIČ subjektu, na který zboží prodáváte.

*Pro prodej v pověření je vždy nutné vytvořit na toto zboží samostatnou účtenku.

Slevová položka

Pro vytvoření položky na zboží, pomocí kterého budete vytvářet v pokladně slevy, je nutné dodržet tato pravidla:

 1. Do řádku „Název“ doplňte název položky – například „Sleva 15%“
 2. Vyplňte cenu „1“
 3. Vyplňte „Počet/jednotka“ (např. 1ks)
 4. Do kolonky „Časté množství“ vyplňte hodnotu „-0,15“, což označuje slevu 15%. Potvrďte pomocí zeleného tlačítka „+“. Z roletky vyberte původní hodnotu „1“ a symbolem křížku „x“ odstraňte tak, aby zůstalo pouze množství pro slevu.
 5. Volitelně lze zatrhnout pole „PROMĚNNÁ CENA“, pokud nechcete používat funkci „Počet/množství“ v záložce „PRODEJ“. V kolonce „Množství“ se vybírá zadaná sleva, v kolonce „Počet“ cena.
 6. Z roletky vyberte správnou „sazbu DPH“
 7. Kód zboží MUSÍ mít vyplněnou hodnotu „999999“
 8. Stiskněte „ULOŽIT“

*** POZOR *** Každé DPH musí mít svoji položku slevy. Tzn., že sleva (například 15%) může být založena i 4x. Pokaždé pro jednu ze sazeb DPH (i pro neplátce, kteří používají pouze sazbu BEZ DPH). Sazba DPH musí být správně vyplněna na kartě slevy.

Takto vytvořené zboží následně použijete jako slevovou položku tak, že jej zadáte na účtenku s vyplněnou částkou, kterou má zboží, které potřebujete zlevnit. Program již automaticky spočítá slevu a vytiskne na účtence jako samostatnou slevovou položku.

Příklad:

Položka na účtence má cenu 100,- Kč

Přidejte slevovou položku 15% a v sekci PRODEJ zadejte do pole pro počet v horní částí obrazovky částku „100“.

Stiskněte tlačítko „PŘIDAT POLOŽKU“ – následně se vloží na účtenku položka s hodnotou „-15“, kde celková hodnota položky zboží přidané na účtenku se poníží o „15 %“.

Korunová položka

Používá se především jako náhrada variabilní ceny, která díky cenovým hladinám nemůže být v pokladně ANetCa realizována. Touto položkou a správným postupem lze docílit ceny, kterou požadujete, bez nutnosti mít založeno několik položek s pevně danou cenou.

 1. Vytvořte zboží, které má všechny důležité náležitosti jako je „Název, Cena, Množství, Časté množství, DPH, a Skupina“
 2. Do kolonky kód zboží vyplňte „999999″
 3. Uložte

Takto založená položka se nyní chová jako položka s variabilní cenou. Přejděte do záložky „PRODEJ“, vytvořte novou účtenku, označte tuto položku a do kolonky „POČET“ vyplňte požadovanou cenu. Stiskněte tlačítko „PŘIDAT POLOŽKU“. Následně se objeví místo počtu kusů na účtence pouze požadovaná cena s počtem kusů „1“.

Položka pro nabití kreditu

Pro nabíjení kreditu je nutné, aby byla u položky DPH uvedena sazba PKREDIT a zaškrtnuté pole „Kredit“. Nejjednodušší variantou je zaškrtnout i pole „Proměnná cena“, pomocí kterého lze vždy volit částku k nabití při vložení položky na účtenku.

Postup:

 1. Přejděte do záložky „ZBOŽÍ“ a stiskněte tlačítko „NOVÝ“
 2. V poli DPH vyberte sazbu – musí být zvolena sazba „PKREDIT“
 3. Zaškrtněte „Proměnná cena“ a „Kredit“
 4. Uložte

Nastavení priority

Nastavení priority zobrazení

Vedle kolonky pro název je také možno nastavit prioritu zobrazování zboží. Pokud je nastavena vyšší priorita, bude se „ZBOŽÍ“ zobrazovat v záložce „PRODEJ“ na prvních místech.

*Tímto nastavením lze zvolit, které zboží se bude zobrazovat jako první. Obvykle se nastavuje na nejvíce prodávanou položku.

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

Název –  název zboží. Tento název se zobrazuje následně v záložce „PRODEJ“ jako název zboží a tiskne se na účtence.

Cena – cena zboží. V základu je nutné zvolit cenovou hladinu – nastavujete pomocí roletky v záložce „PRODEJ“. Tato cena se zobrazí na účtence.

Počet/Jednotka – Počet označuje počet prodávaných kusů, Jednotka je textové pole, do kterého lze zapsat jakýkoli text. Nejčastěji ks, Kč, noc nebo jiná zkratka pro jednotku. Tato zkratka se zobrazí na účtence  u zboží.

Časté množství – používá se především pro určení často prodávaného množství.

Příklad: Zákazník objedná litr 0,2l kofoly a pokud bude vyplněno časté množství 0,2, tak se přidá na účtenku pouze poměrná část výchozí jednotky. Pomocí tlačítka „+“ přidáte časté množství. Pomocí křížku pak lze následně po označení odstranit.

*Pro použití častého množství je nutné mít nastavenou cenu za jednotku (litr, kus), ze které se následně počítá poměrná část ceny.

Spotřební daň – na komodity jako je alkohol, benzín či cigarety je uvalena spotřební daň. Lze ji vyčíslit rovnou v programu a následně se objeví na účtence a v přehledech.

Text na účtence – název zboží zobrazovaný na účtence. Tuto kolonku není nutné vyplňovat.

DPH – daň z přidané hodnoty daného zboží

Skupina – skupina, ve které se zboží nachází. Je nutné, aby každé zboží bylo zařazeno ve skupině.

Skupiny lze vytvářet v záložce „NASTAVENÍ->DPH, SKUPINY, CENY“

Kód zboží – používá se především pokud vedete skladovou evidenci, kde podle kódu zboží lze hledat dané produkty. Záložka „PRODEJ -> HLEDAT“.

PLU – je uživatelsky měnitelný kód. Slouží pro zjednodušené vkládání pomocí kalkulačky. Pomocí PLU lze hledat zboží v obsahu na záložce „PRODEJ“.

Čárový kód – pokud je čárový kód zadán, lze na účtenku snímat zboží pomocí čtečky čárového kódu.

Pověřující DIČ – neboli prodej v zastoupení. Pokud prodáváte zboží na jiný subjekt, zadejte jeho DIČ do tohoto pole. Toto DIČ se zobrazí na účtence a platba bude také pod tímto DIČ odeslána do EET.

Proměnná cena – při vložení takto označeného zboží na účtenku se program vždy dotáže na cenu zboží. Chová se jako volitelná cena, není tedy nutné zakládat více položek s rozdílnou cenou, stačí jedna univerzální, kde si cenu zvolíte po každém vložení na účtenku sami.

*Nelze zvolit naráz Vážené a Proměnná cena !!!

Vážené (zboží) – zboží, které bude váženo na váze. Více informací naleznete v sekci „NASTAVENÍ->PROSTŘEDÍ“.

*Nelze zvolit naráz Vážené a Proměnná cena !!!

Kredit – souvisí s položkou, kterou se nabíjí kredit. Více informací naleznete v sekci „KARTY“.

Na objednávku – slouží pro zjednodušení práce obsluhy. Při zatržení „NA OBJEDNÁVKU“ a vložení takového produktu na účtenku, lze vytisknout toto zboží na druhou tiskárnu. Používá se hlavně v restauraci, kdy se v kuchyni vytiskne číslo objednávky a rozpis jídel, která se mají uvařit. Obsluha tak nemusí psát tyto položky ručně a nosit je do kuchyně.

Sleva –

Obaly –

Skryté – slouží pro skrytí položky v záložce PRODEJ

Tučné –

Přidat (na účtenku) – přidá označené zboží na rozpracovanou účtenku.

Was this page helpful?