Kurzy

V záložce kurzy lze vytvářet, mazat či upravovat kurz nové či stávající měny. Toto nastavení má vliv na změnu měny v záložce „PRODEJ->TISK“

Založení nové měny

  1. Vyplňte jednotlivá pole Název, Zkratka, Lok.zkratka a Symbol.
  2. Stiskněte tlačítko „PŘIDAT“.
  3. Zvolte v roletce danou měnu a upravte její kurz dvojitým kliknutím do pole „RATE“.
  4. Uložte.

Smazání měny

  1. Vyberte měnu v roletce.
  2. Stiskněte symbol červeného křížku.
  3. Uložte.

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

Název – Název zobrazovaný v programu.

Zkratka – zkratka měny. Například USD.

Lok. zkratka – lokalizovaná zkratka měny.

Symbol – symbol pro danou měnu.

RATE – kurz, poměrné číslo vůči kurzu výchozí měny měny.

*výchozí měnu nastavíte v záložce „NASTAVENÍ->PROSTŘEDÍ->MĚNA“

Was this page helpful?