DPH, Skupiny, Ceny

POZOR !!! TOTO NASTAVENÍ MŮŽE MÍT VLIV NA FUNKČNOST PROGRAMU. PŘI ŠPATNÉM NASTAVENÍ NEMUSÍ FUNGOVAT VYSTAVENÍ ÚČTENKY SE SPRÁVNOU CENOU.

Seznam DPH sazeb

Základní daňové sazby

DPH21 – základní sazba DPH, která má nastaveno 21%

DPH15 – první snížená sazba DPH, která má nastaveno 15%

DPH10 – druhá snížená sazba DPH, která má nastaveno 10%

DPH 0% – sazba pro plátce DPH, která slouží hlavně pro položky nepodléhající DPH jako jsou například vratné obaly

BEZDPH – sazba pro neplátce DPH, která má nastaveno 0%

Přenesená daň

PRE-04 – prodej s přenesenou daňovou povinností. *

PRE-05 – prodej s přenesenou daňovou povinností. *

PRE-12 – prodej s přenesenou daňovou povinností. *

PRE-13 – prodej s přenesenou daňovou povinností. *

*seznam kategorii pro přenesenou daň naleznete přímo na webu Finanční správy ZDE (vždy je nutné vyhledat aktuální znění seznamu přenesených daňí)

Ostatní daňové sazby

PO-DPH21 – sazba pro prodej použitého zboží. Jedná se o rozdíl nákupní ceny a ceny, za kterou je zboží prodáno.

PO-DPH15 – sazba pro prodej použitého zboží. Jedná se o rozdíl nákupní ceny a ceny, za kterou je zboží prodáno.

PO-DPH10 – sazba pro prodej použitého zboží. Jedná se o rozdíl nákupní ceny a ceny, za kterou je zboží prodáno.

ZPO-DPH21 – sazba pro prodej použitého zboží, které by spadalo do 21% DPH. Tato sazba je nastavena na „0% DPH“

ZPO-DPH15 – sazba pro prodej použitého zboží, které by spadalo do 15% DPH. Tato sazba je nastavena na „0% DPH“

ZPO-DPH10 – sazba pro prodej použitého zboží, které by spadalo do 10% DPH. Tato sazba je nastavena na „0% DPH“

NEPODL – sazba pro položky nepodléhající DPH, která má nastaveno 0%

CEST – určeno pro cestovní služby, DPH je nastaveno na 21%

*nově je možné přidat daňovou sazbu „CEST“ pro cestovní kanceláře

PKREDIT – vymezeno pro nabíjení kreditu na zákaznickou kartu. Tato sazba musí být nastavena na 0% DPH

Nastavení sazeb DPH, skupin a cen:

Sazba DPH

Standardně jsou všechny aktuální sazby DPH založeny již při prvotní instalaci pokladny ANetCa. Pokud by se ale stalo, že se sazba DPH změní nebo je z nějakého důvodu nutné založit novou, je možné tuto sazbu dodatečně vytvořit.

Nová sazba DPH

 1. Přejděte do záložky „NASTAVENI->DPH, SKUPINY, CENY->Sazba DPH“ a vedle roletky vyplňte do prvního pole Název nové sazby
 2. Do pole pod názvem doplňte procento daně
 3. Potvrďte tlačítkem „ULOŽIT“

*Pokud je daň přenesená, zaškrtněte pole „DAŇ JE PŘENESENÁ“

Odstranění sazby DPH

 1. Vyberte pomocí roletky sazbu DPH
 2. Klikněte na symbol červeného křížku
 3. Sazba je nyní odstraněna

*Pokud je sazba použita již ve zboží, nebude možné ji odstranit. V takovémto případě neovlivňuje chod pokladny a lze ji ponechat.

Skupiny

Pro kategorizování zboží je nutné mít vytvořenou skupinu. Vytvořené skupiny zjednodušují hledání zboží při přidávání položek na účtenku.

Vytvoření nové skupiny

 1. Přejděte do záložky NASTAVENÍ->DPH, SKUPINY, CENY->Název skupiny
 2. Vyplňte název skupiny
 3. Poznámka ke skupině je nepovinná
 4. Vyberte barvu skupiny pro lepší orientaci v seznamu skupin na hlavní obrazovce PRODEJ
 5. Uložte

Odstranění skupiny

Pro případ, že potřebujete skupinu odstranit, zkontrolujte, zda je skupina prázdná a není v ní žádné zboží.

 1. Vyberte skupinu
 2. Stiskněte tlačítko červeného křížku
 3. Pokud je skupina prázdná, bude odstraněna

Skrytí skupiny

V případě, že skupinu již nechcete používat a potřebujete ji skrýt, lze ji skrýt v hlavní účtovací obrazovce PRODEJ

 1. Vyberte skupinu
 2. Zaškrtněte u ní pole SKRYTÉ
 3. stiskněte ULOŽIT

Ceny – cenové hladiny

V pokladně ANetCa lze volit cenové hladiny. Počet cenových hladin není nijak omezený. Cenové hladiny se používají většinou tam, kde je nutné rozdělit různé ceny skupinám zákazníků. Například PRODEJ, NÁKUP, DEALER, CENA A, CENA B, CENA C, VIP…atp.

Vytvoření nové cenové hladiny

 1. Přejděte do záložky „NASTAVENÍ->DPH, SKUPINY, CENY“
 2. Vyplňte název cenové hladiny
 3. Uložte

Toto nastavení se váže na zvolenou cenovou hladinu v sekci „PRODEJ“

POZOR – Vždy musí být alespoň jedna cenová hladina nastavena jako výchozí

Lze zvolit variantu kdy cenová hladina se může zobrazit i na tištěné účtence. Stačí zatrhnout pole TISKNOUT U POLOŽKY NA ÚČTENCE

VAROVÁNÍ: NASTAVENÍ CENOVÝCH HLADIN DOPORUČUJEME MĚNIT JEN ZKUŠENÝM UŽIVATELŮM. MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK NEFUNKČNOST PROGRAMU !!!

NAČÍST PRODUKTY – IMPORT – HROMADNÉ VKLÁDÁNÍ DAT

VÍCE INFORMACÍ A VZOROVOU TABULKU PRO IMPORT NALEZNETE V SEKCI „PRÁCE S DATY->IMPORT“

Změna DPH pro skupinu

 1. Po aktualizaci na verzi 2.45.0 se automaticky založí DPH skupina 12%
 2. Změna DPH pro skupinu je možná v nastavení > DPH, skupiny, ceny
 3. Poté vpravo zhruba uprostřed zmáčknu tlačítko Změnit DPH
 4. Zobrazí se nové okno
 5. Z nabídky vyberu původní sazbu DPH(sazba, kterou chci změnit)
 6. Z druhé nabídky vyberu sazbu, na kterou budu měnit vybrané DPH
 7. Poté zmáčknu potvrdit
 8. Program se nás ještě jednou zeptá, zda chceme provést změnu
 9. Po kliknutí na ano se provede převod sazby dané skupiny
 10. Poté počkat, až se objeví hláška úspěšně převedeno
Was this page helpful?