Práce s daty

Zde získáte informace o práci s daty. Především import, export, záloha, obnova a import pro program Zásoby.

„ZÁSOBY“ jsou samostatný program, díky kterému lze sledovat skladové zásoby, odepisovat z nich, provádět inventuru, případně vytvářet a upravovat složeniny.

Was this page helpful?