Konfigurace

Jedna z nejdůležitějších sekcí celého programu. Naleznete zde nastavení certifikátu, umístění souborů pro aktualizaci a exportní cestu.

Nastavení mobilního číšníka

Kolonky „Databáze, SQL serv., DB, Uživatel a Heslo“ slouží pro nastavení mobilního číšníka pomocí SQL propojení.

Složka aktualizace

Odkazuje na umístění složky nutné pro aktualizaci programu, viz. „NASTAVENÍ->FIRMA-ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE“

Export cesta – výchozí umístění souboru pro „EXPORT“, viz. „PŘEHLEDY->TRŽBY EXPORT“

Kontrolní URL

Zde lze nastavit alternativní adresu pro tzv. ping. Ping provádí kontrolu spojení s internetem, proto je nutné jej mít povolený, případně nastavený na specifickou adresu.

Připojení na externí systémy

Nastavení Centrála

Speedlo – slouží pro propojení online objednávkového systému SPEEDLO

Nastavení Orderox – slouží pro nastavení služby Orderox

Mobilní čísník

Monit – slouží pro propojení se službou pro kadeřníky MONIT

Lokální API

Logo účtenky

Výchozí umístění loga, které se tiskne na účtenku. Lze uživatelsky měnit, maximální velikost loga by měla být 193x68pix. Podporuje formáty .jpg .bmp.

-logo vyberte z umístění ve Vašem zařízení pomocí tlačítka NAHRÁT

EET certifikát

Tlačítkem NAHRÁT lze vybrat certifikát z umístění v zařízení

EET certifikát heslo – heslo neboli soukromý klíč certifikátu. Je generováno na Daňovém portálu při vytváření certifikátu.

Nastavení odpisu

Jedná se o nastavení odpisu stavů skladu ze „ZÁSOB“. Program „ZÁSOBY“ je samostatný modul, který si můžete doobjednat. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu obchod@arrowsys.cz.

Odepisovat po každé účtence – odepíše vše prodané ze zásob po každé vytištěné účtence

Odepisovat po uzávěrce – odepíše vše prodané ze zásob po provedení uzávěrky

Odepisovat manuálně – neodepisuje ze zásob, je nutné tuto akci provést manuálně

*ZÁSOBY jsou program prodávaný samostatně. Tento program je nutné nainstalovat odborným IT pracovníkem. V zásobách je možné provádět odpis, přičítání počtu na sklad či inventury.

Smazat zkušební data

Slouží pro odstranění dat z pokladny. Zvolit můžete hned z několika možností.

Odstranit produkty – odstraní všechny produkty, které nejsou na pořízených účtenkách

Odstranit skupiny – odstraní všechny skupiny. Podmínkou je mít odstraněné položky ze skupin

Odstranit pořízené účtenky – odstraní všechny pořízené účtenky

Smazat zákaznické karty – smaže všechny zákaznické karty ze záložky KARTY

Smazat kurzy – smaže všechny založené kurzy v pokladně ze záložky NASTAVENÍ-KURZY

*Po těchto úpravách doporučujeme program ukončit a znovu jej spustit.

** Ve zkušební verzi není možné mazat zkušební data. V pokladně musí být aktivovaná licence.

Smazání v SQL

Otevřít SQL Server Management Studio

Zde po přihlášení přejít do Security-logins

Vybrat uživatele, kterého máme v Anetce u SQL

Kliknout na něj pravým tlačítkem -> Properties -> UserMapping

Nahoře zaškrtnout anetcadb, master, model

Dole db_owner, public a kliknout uložit

Poté provedeme Smazání dat(odstavec výše)

Úprava dat

Slouží pro účely oprav. Jedná se o funci určenou pouze pro vývojáře

Was this page helpful?