Ostatní problémy

ANetCa nelze spustit – prázdný data.config

Problém:
– nelze spustit
– prázdný data.config
– v log.txt hlášení nedostatek místa na disku

Řešení:
– uvolnit místo na disku
– ze zálohy nakopírovat data.config (změnit číslování účtenek, projít cesty k certifikátu)
– lze nahrát i čistý data.config a celé nastavit znovu

ANetCa padá při uhrazení účtenky
Problém:
– ANetCa padá při uhrazení účtenkyv
– v log.txt hlášení „Zadejte správnou hodnotu TareValue <0,0000>“

Řešení:
– ve Windows je nutné nastavit oddělovač na hodnutu „,“ (čárka)
– pokud je čárka, změnit na tečka, uložit a změnit zpět na čárka

Was this page helpful?