Výměna SSL certifikátu 10.9.

Dne 10.9.2018 bude vyměněna SSL část certifikátu na straně serverů Finanční správy na certifikáty od autority DigiCert. Přesněji pak kořenový certifikát „DigiCert Global Root G2“. Tento certifikát musí být nahrán na Vašem zařízení. Zjistit, zda ho Vaše zařízení obsahuje můžete dle postupu níže.

Zkontrolovat, zda Váš operační systém podporuje kořenový certifikát, lze na následující adrese: https://knowledge.digicert.com/generalinformation/digicert-root-compatibility.html

Postup pro Windows

Kontrola:

 1. Stiskněte kombinaci kláves „WINDOWS + R„.
 2. Napište „CERTMGR.MSC
 3. Vyhledejte „KOŘENOVÉ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY“ a přejděte do podsložky „CERTIFIKÁTY„.
 4. V seznamu se musí nacházet certifikát s názvem „DigiCert Global Root G2„.

Instalace – pokud není přítomno v PC

 1. Z webu certifikační autority DigiCert stáhněte certifikát s názvem „DigiCert Global Root G2“ s příponou .crt.
 2. Spusťte jej v počítači a stiskněte „AKTUALIZOVAT CERTIFIKÁT…“.
 3. Zaškrtněte „AKTUÁLNÍ UŽIVATEL“ a klikněte na „DALŠÍ“
 4. Vyberte „AUTOMATICKY VYBRAT ULOŽIŠTĚ NA ZÁKLADĚ TYPU CERTIFIKÁTU“ a klikněte na „DALŠÍ“.
 5. Dokončete a systém by Vám měl nahlásit „IMPORT PROBĚHL ÚSPĚŠNĚ“.
  https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm – adresa pro stažení certifikátu DigiCert přímo z webu certifikační autority

  DigiCert Global Root G2– adresa pro stažení certifikátu z naší dokumentace

 
Was this page helpful?