Poskytovatel internetu blokuje EET

Poskytovatel internetu musí povolit komunikaci na port 443 a webové adresy:

1) https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

2) https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

Poskytovatel internetu má blokovanou službu PING

Zažádejte si o povolení služby PING u Vašeho poskytovatele internetu, případně povolte ve Vaší síti.

Was this page helpful?