Účty

Uživatelské účty slouží k rozdělení obsluhy. Pokud je zvolen uživatelský účet, je jméno obsluhy tištěno na účtence. Takto lze určit kdo vydával danou účtenku.

Založení uživatelského účtu

 1. Přejděte do záložky „NASTAVENÍ->ÚČTY“.
 2. Stiskněte tlačítko „NOVÝ“.
 3. Vyplňte Jméno, Příjmení, Text účtenka, Přihlášení, Heslo a zvolte zda je uživatel Vlastník, pokladní nebo provozní
 4. Stiskněte tlačítko „ZADAT“.

Editace uživatelského účtu

 1. Označte účet, který potřebujete editovat.
 2. Změňte požadované položky.
 3. Stiskněte modré tlačítko „ULOŽIT“.

Smazání uživatelského účtu

 1. Označte účet.
 2. Stiskněte symbol červeného křížku na pravé straně.
 3. Uložte.

Nastavení hesla účtu

 1. Zvolte existující účet
 2. Vyplňte kolonku PŘIHLÁŠENÍ a HESLO
 3. Stiskněte modré tlačítko „ULOŽIT“
 4. Zaškrtněte pole „VYŽADOVAT ÚČET VLASTNÍK PRO VSTUP DO ZBOŽÍ, NASTAVENÍ A PŘEHLEDŮ ZA OBDOBÍ“.
 5. Stiskněte zelené tlačítko „ULOŽIT“
 6. Vypněte a opětovně spusťte EET pokladnu ANetCa.
 7. Po spuštění vyberte správný účet a zadejte heslo. (Pokladní má omezené právo dostat se do zboží, nastavení a přehledů. Vlastník má neomezená práva)

-POZOR vždy je nutné mít alespoň jeden účet s oprávněním VLASTNÍK

Uživatelský účet

Jméno – jméno obsluhy

Příjmení – příjmení obsluhy

Text účtenka – text zobrazený na účtence

Přihlášení – LOGIN neboli jméno pro přihlášení po spuštění pokladny

Heslo – heslo k přihlášení

Vlastník/Pokladní/Provozní

Pro toto nastavení musí být zatrženo pole VYŽADOVAT ÚČET VLASTNÍK PRO VSTUP DO ZBOŽÍ, NASTAVENÍ A PŘEHLEDŮ ZA OBDOBÍ

Vlastník

-má možnost měnit cokoli v pokladně. Nemá žádná omezení.

Pokladní

Nemá oprávnění na vstup do:

 • ZBOŽÍ
 • NASTAVENÍ
 • PŘEHLEDY-KASA-ZA OBDOBÍ
 • PŘEHLEDY-TRŽBY-ZA OBDOBÍ
 • KARTY

-lze zvolit i variantu kdy po zaškrtnutí POKLADNÍ – POUZE VYSTAVOVÁNÍ ÚČTENEK nemá pokladní oprávnění na nic jiného než záložku PRODEJ

-standardně může vytvořit uzávěrku pokladny nebo dotisknout účtenku

Provozní

Nemá oprávnění na vstup do:

 • ZBOŽÍ
 • NASTAVENÍ
 • PŘEHLEDY-KASA-ZA OBDOBÍ
 • PŘEHLEDY-TRŽBY-ZA OBDOBÍ
 • KARTY

Vysvětlení jednotlivých pojmů

Oddělit zůstatky kas podle účtů

pokud potřebujete oddělit kasy dle obsluhy zaškrtněte toto pole. Následně si pak každá obsluha dělá svoji uzávěrku kasy a celkový zůstatek za provozovnu je roven součtu všech kas.

Vyžadovat účet vlastník pro vstup do Zboží, Nastavení a Přehledů za období

slouží pro zabezpečení programu před změnami nastavení či čehokoli, co by nemělo být měněno. Jedná se pouze o hledisko oprávnění VLASTNÍK, POKLADNÍ a PROVOZNÍ

Odhlásit se po vytištění účtenky

po vytištění účtenky dojde k odhlášení uživatele a je nutné opět zadat heslo a přihlásit se.

Pokladní – pouze vystavování účtenek

-funkce pro provozy, kde je potřeba, aby pokladní neměl žádná oprávnění a jen vystavoval účtenky.

PIN mazání – Při mazání položky je pokladnou vyžadován PIN.

PIN sleva – při uplatnění slevy je vyžadován pokladnou PIN.

PIN storna – pro operace jako je stornování účtenky či zadávání záporné hodnoty zboží na kalkulačce je možné toto blokovat PIN kódem. Obsluze, která nemá tyto operace provádět bude touto volbou znemožněno provést „STORNO“.

PIN majitel –

Směna od – do – vymezuje směnu obsluhy

Was this page helpful?