Stoly

V pokladně lze také rozmístit stoly dle potřeby a provozovny.

Vytvoření nového stolu

 1. Odškrtněte pole „UZAMKNOUT“
 2. Stiskněte tlačítko „NOVÝ KULATÝ STŮL“
 3. Stůl umístěte na místo dle výběru v pravé části obrazovky
 4. Stiskněte „Uzamknout“

*po vytvoření nových stolů je nutné vypnout a zapnout program

Smazání stolu

 1. Odemkněte editaci stolů pomocí pole „UZAMKNOUT“ (nesmí být zaškrtnuto)
 2. Označte stůl, který chcete smazat
 3. Stiskněte klávesu „DEL“ na klávesnici
 4. Uzamkněte zaškrtnutím „UZAMKNOUT“

Vytvoření účtenky pomocí stolu

 1. V režimu uzamčených stolů klikněte na daný stůl
 2. Program automaticky přejde do záložky „PRODEJ“ a vytvoří novou účtenku
 3. Přidejte zboží na účtenku a vytiskněte

*toto lze opakovat i pro rozpracované účtenky, které byly vytvořeny pomocí záložky stolů. Pokud máte rozpracovanou účtenku přes STOLY, program po kliknutí na stejný stůl nezaloží novou účtenku, nýbrž se označí účtenka daného stolu, aby bylo možné na ní přidat nové zboží.

Was this page helpful?