Verze

1.8.5.5

 • Přidána tlačítka BAR a KUCHYNĚ pro tisk objednávky. BAR tiskne objednávku na hlavní tiskárnu, KUCHYNĚ tiskne na tiskárnu objednávek
 • Změna tlačítka „fajfky“ na PLATBA
 • Možnost tisku cenové hladiny přímo na účtence
 • Úprava vklad/výdej v záložce KASA
 • Přidáno listování mezi skupinami. Tlačítko VŠE na hlavní účtovací obrazovce
 • Normalizace velikosti dlaždic skupin v záložce VŠE
 • Přidání nových jazykových mutací (maďarština, ukrajinština, ruština, němčina)
 • Přidán režim pro eKasa
 • Aktualizace eKasa URL pro zasílání na Slovensko
 • Přidána možnost rozdělit korunové položky (kód zboží „99999“)
 • Úprava tiskových sestav pro BT a A4
 • Oprava pádu pokladny při nedostupné 58mm tiskárně
 • Stanoveny limity pro odeslání. Pro CZ 500 000 Kč, pro SK 5000 EURO.
 • Přeskupení ikonek na hlavní účtovací obrazovce
 • Tlačítko CL slučuje funkce nulování kalkulačky a odstranění položek
 • Přidána funkcionalita ke klávese ESC
 • Integrace propojení na Speedlo
 • Integrace propojení na Monit
 • Integrace propojení na Orderox
 • PLU lze vyvolat pomocí klávesnice PLU + ENTER
 • Přidáno hlášení, že storno z Archívu nelze provést
 • Funkce exportu je k dispozici pro účet OBSLUHA
 • Kurz cizí měny se může tisknout na účtence
 • Přidána záložka OTEVŘENÉ ÚČTENKY
 • Přidána role provozního do záložky ÚČTY
 • Přidán režim POKLADNÍ – POUZE VYSTAVOVÁNÍ ÚČTENEK
 • S poslední smazanou položkou se smaže i rozpracovaná účtenka
 • Přidána funkce na skrytí PINU na klávesnici

1.7.5.0

 • Oprava situace, kdy se při rozdělení platby na účtence, stávalo v konkrétních případech, že se účtenka chyběn číslovala
 • Oprava situace, kdy v některých případech nešlo odstranit DIČ pověřujícího na použité položce
 • Oprava vážené položky v kombinaci s PLU, kdy v některých případech docházelo k chybnému výpočtu
 • Oprava použitých PIN pro operaci přidání mínusových položek
 • Omezení délky zadáváné hodnoty na účtence na 12 míst na kalkulačce
 • Oprava situace, kdy v některých případech nešlo po nastavení Serverového spojení program spustit
 • Nelze smazat RATE měny, která je již zahrnuta v tržbách
 • Přidána možnost mazat zákaznické karty a karetní operace v případech kdy nejsou použity na žádné účtence
 • Nově zpřísněna kontrola zadávání duplicitního DIČ a DIČ pověřujícího

1.7.3.0

 • Změna způsobu odesílání nulových položek do EET na základě požadavku MFČR
 • Nově je možné použít karty zákazníků pro kreditní systém; zákazník si může přednabít svoji kartu a následně čerpat vloženou částku
 • Oprava datumového filtru na přehledu tržeb
 • Rozšíření pro systém eKASA na Slovensku
 • Datový export rozšířen o FIK, BKP a metodu platby

1.6.2.0

 • Přidána volba „Po tisku objednávky návrat do okna platby“(Nastavení-prostředí-Rozšířené nastavení)
 • Přidána volba Tisknout kopii objednávky na hlavní tiskárně“(Nastavení-zařízení-tiskárna objednávek)
 • Možnost nové sazby DPH „PKREDIT“.
 • Přidán systém pro čerpání kreditu přes zákaznické karty
 • Kredit lze dobít přes účtenku. Musí být založena položka s DPH PKREDIT
 • Přidáno přiřazení zákaznické karty k specifické účtence
 • Přidán sloupec „Číslo karty“ (KARTY)
 • Přidána knihovna Arrowsys.LicenseValidator.dll
 • Celková suma čerpání kreditů je nyní zobrazena na účtence.

1.5.0.4

 • Nová knihovna CsvHelper.dll, zxing.dll, Newtonsoft.Json.dll, Arrowsys.Exchange.dll
 • Nová verze knihovny CustomDll.dll
 • Úprava pořadí tisku položek na tištěné účtence
 • Úprava Bitcoin plateb
 • Pokladna nyní při opětovném spuštění odešle automaticky všechny neodeslané účtenky
 • Přidána podpora položek pro cestovní služby. Nutno založit DPH s názvem CEST
 • Přidána podpora položek nepodléhajících DPH. Nutno založit DPH s názvem NEPODL
 • Plná podpora váhy METTLER TOLEDO s protokolem Dialog6
 • Podpora položek s váženým kódem
 • Možnost „Zakázat přidání nulové položky na účtenku“ v záložce „Nastavení->Prostředí“
 • Přidán modul pro skrytí DIČ na účtence, zamezení zasílání plateb kartou a bitcoin do EET
 • Přidáno označení N(Netto) při vážení Tárou
 • Přidán mezisoučet na tištěné účtenky

1.4.2.1

 • Oprava zadávání na kalkulačce.

1.4.2.0

 • Tarování váhou
 • Možnost nastavení zobrazení všech skupin jedním kliknutím na VŠE (Prostředí)
 • Bluetooth účtenka tiskne název položky vždy na nový řádek
 • Úprava účtenek podle požadavků ČMI
 • Oprava platby Bitcoinem

1.4.1.0

 • Oprava dvojího spuštění.

1.4.0.0

 • Podpora evidence Slovenské fiskální pokladny.
 • Překlad do slovenštiny
 • Upravení přepínání prostředí do Vietnamštiny.
 • Podpora přímého propojení s váhami Mettler Toledo.
 • Funkce Manuální účtenky.

1.3.9.0

 • Oprava výpočtu zaokrouhlení na sestavě TRŽBY a TRŽBY DNES
 • Automatické založení účtenky po stisknutí položky .

1.3.8.0

 • Stabilní převod pokladních operací a účtenek do archivu.
 • Opravena chyba u doodeslání účtenek z archivu (účtenky za 0,-).
 • Přidána možnost kliknout do pole pravým tlačítkem myši a kopírovat/vložit/vyjmout.

1.3.7.0

 • Skrytí hesla Účtu
 • Upraven formulář pro zadávání číselné hodnoty. Lze zadávat numerickou klávesnicí.
 • PIN v numerické dotykové klávesnici je skrytý.
 • Možnost nastavení PIN pro refundaci
 • Možnost nastavení PIN pro slevu
 • Možnost nastavení více kopií bonu do kuchyně
 • Ošetření vypínání aplikace při aktualizaci
 • EET Opraven základ DPH u položek po slevě
 • Opraven střih papíru na BT sestavě uzávěrky a pokladny
 • Uzávěrka upravena na uzavírání velkého množství dat.
 • Přidán export do Skladů – Přehledy – Produkty – Export položek

1.3.6.0

 • Nová funkce proměnná cena, obdoba proměnné ceny jako v programu LILKA
 • Oprava odsazení zleva při tisku
 • Přidána možnost tisku poznámky na účtenku; tiskne se text který je zadaný v rozpracované účtence pod časem
 • V nastavení přidáno zobrazení licence pro snadnější identifikaci, upraven kontakt na podporu,
 • Přepracování vzhledu přehledu účtenek, nový filtr účtenek
 • Přidána možnost vyjádření spotřební daně na účtence, ve vlastnostech produktu lze nově zadat výši spotřební daně
 • Přidáno vyčíslení zaokrouhlení v přehledu tržeb
 • Tlačítko vážení bylo nově přidáno na rychlou kalkulačku a na numerickou klávesnici
 • Upravena logika vyhledávání v produktech, nově se zadává název a pak tlačítko Vyhledat

1.3.5.0

 • Upozornění na chybějící DIČ zákazníka pokud se jedná o zákazníka s DIČ a platbu nad 10 tisíc
 • Zaokrouhlení celkové částky do EET (oprava)
 • Nová verze knihovny ArrowSys.Bluetooth
 • Stříhání účtenky po vytištění
 • Instalátor pro verzi 1.3.5.0 zahrnuje novou verzi vzdálené podpory verze 12

1.3.4.0

 • Úprava zobrazení jednotkové ceny na BT účtence
 • Tisk DIČ pověřujícího na BT účtencce
 • BT tisk doplněn o příznak „placeno: faktura“
 • Režim použitého zboží na účtence neuvádí % daně 0 a daň 0
 • Zaokrouhlení celkové částky do EET
 • Opravena chyba se sléváním textu po zadání desetinné čárky
  v Kalkulačce

 • Přidána možnost vybrat vše
  z pokladny

 • Zvětšení času na účtence
 • Vycentrování celkové částky na účtence
 • Nyní jde aktivovat pouze 75mm nebo 58mm tisk
 • Nová verze modulu se zákaznickým displejem
  • univerzální podpora

Opravy

 • Opravena chyba při které po smazání dat byly odstraněny časté hodnoty kalkulačkových položek a nebylo možné přidat částku na účtenku
 • Opraveno problikávání kurzoru Množství/Počet které zabraňovalo otevření numerické klávesnice

1.3.3.0

 • Úpravy pro tisk BT účtenky (DPH a jedn. cena)
 • Vylepšení komunikace se čtečkou čárových kódů
 • Možnost řádně smazat EET certifikát
 • Podpora 3 desetinných míst pro vážené zboží

1.3.2.0

 • Automatický odpis ze skladového modulu EET Zásoby
 • Součet Celkem za účtenky v sestavě KASA DNES a ZA OBDOBÍ
 • Jméno osoby na objednávce
 • Nastavení – Prostředí – Povolit uzavření kasy s otevřenými účtenkami
 • Množství k prodeji lze zadat na kalkulačce a následně potvrdit tlačítkem
 • Zvětšen kalendář na zadávání datumu
 • Podpora čtečky čárových kódů
 • Překlad do vietnamštiny
 • Rozšíření o EET režim prodeje použitého zboží
 • Oddělit položky na účtence – oddělí položky i při tisku
 • Jednotková cena na účtenku (volitelně)

Chyby

 • Oprava chyby kdy nemohla být vytištěna BT účtenka z archivu
 • Na uzávěrce byl uzavírající Účet špatně
 • Oprava komunikace se ZD

1.3.1.0

 • Synchronizace s centrálou
 • Výpis tržeb za období je možné filtrovat i podle hodin a minut
 • Úprava stability komunikace s FÚ

1.3.0.0

 • Širší scrollbar

 • Lze nastavit PIN storna, který je vyžadován pro stornu, přidávání mínusových položek a mazání polože

 • Provozovna z Nastavení je vidět v záhlaví programu

 • Po dvojkliku na VŠE se zobrazí seznam skupin

 • Řazení skupin, podle ID nebo abecedně

 • Sčítání množství položky na účtenku

 • Přehlednější seznam účtenek – pouze vzhled

 • Možnost odhlásit Účet po vytištění účtenky

 • Změněn text na opětovné odeslání

 • Podpora váhy

 • Vydal bude kdo účtenku uhradil jako zaplacenou, ne kdo ji vytvořil

 • Podpora zákaznické displeje

Was this page helpful?