Kasa

Zde probíhají veškeré pokladní operace jako je například PŘÍJEM A VÝDEJ HOTOVOSTI a UZÁVĚRKA POKLADNY.

POKUD MÁTE NEODESLANÉ ÚČTENKY, POKLADNA SE VÁS PŘI UZAVŘENÍ KASY ZEPTÁ ZDA JE CHCETE DOODESLAT.

PO SPUŠTĚNÍ POKLADNY PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ODESLÁNÍ NEODESLANÝCH ÚČTENEK. (od v.1.7.5.0)

POSTUP PRO UZAVŘENÍ KASY

 1. Přejděte do záložky „KASA“
 2. Stiskněte tlačítko „UZÁVĚRKA POKLADNY“ (zobrazí se náhled uzávěrky, kde je vidět datum od-do a hotovostní zůstatek)
 3. Stiskněte tlačítko „UZAVŘÍT“ a potvrďte dialog pomocí „ANO“
 4. Tiskárna vytiskne přehled uzávěrky pokladny za období od poslední uzávěrky do současného data

*Pokud kasa zahlásí, že je nutné pro pro uzavření ukončit rozpracované účtenky, přejděte do záložky „PRODEJ“ a ukončete účtenky, které máte rozpracované. Více informací naleznete v sekci PRODEJ této dokumentace, sekce „SMAZAT POLOŽKU“ „Smazání rozpracované účtenky“.

VKLAD DO POKLADNY

Vložení hotovosti do pokladny manuálně.

 1. Přejděte do záložky „KASA“
 2. Stiskněte tlačítko „VKLAD“
 3. Do pole „TEXT“ zapište poznámku proč k vkladu došlo
 4. Do pole „ČÁSTKA“ napište sumu, kterou chcete do pokladny vložit
 5. Stiskněte „PŘIDAT“

VÝDEJ Z POKLADNY

Výdej hotovosti z pokladny manuálně.

 1. Přejděte do záložky „KASA“
 2. Stiskněte tlačítko „VÝDEJ“
 3. Do pole „TEXT“ zapište poznámku proč k výdeji došlo
 4. Do pole „ČÁSTKA“ napište sumu, kterou chcete z pokladny vyjmout
 5. Stiskněte „PŘIDAT“

VYNULOVÁNÍ HOTOVOSTNÍHO ZŮSTATKU V POKLADNĚ

Některé provozy vyžadují vynulování hotovostního zůstatku v kase po uzavření pokladny tak, aby na nový den bylo v pokladně částka nula. Tato funkce není automatická, uvedený postup se musí provést každý den po uzávěrce pokladny.

 1. Přejděte do záložky „KASA“
 2. Klikněte na tlačítko „VÝDEJ“
 3. Do pole „TEXT“ zapište poznámku proč k výdeji došlo
 4. Stiskněte „VYBRAT VŠE“ (v poli částka se Vám objeví hotovostní zůstatek v kase)
 5. Stiskněte „PŘIDAT“

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

PŘÍJEM – Pokud vkládáte do pokladny peníze, zapište do pole „TEXT“ důvod vkladu, zadejte částku a stiskněte tlačítko „PŘIDAT“.

VÝDEJ – Při výdeji hotovosti z pokladny, zapište do pole „TEXT“ důvod výdeje, zadejte částku a stiskněte tlačítko „PŘIDAT“.

VYBRAT VŠE – Vynuluje hotovostní zůstatek v kase po ukončení směny tak, aby byl stav pokladny na nový den nula.

UZÁVĚRKA POKLADNY – Na konci dne se zpravidla provádí uzávěrka pokladny pro kontrolu hotovosti v KASE. Pro uzavření pokladny stiskněte tlačítko „UZÁVĚRKA POKLADNY“. V tuto chvíli se zobrazí náhled uzávěrky pokladny, které potvrdíte zeleným tlačítkem „UZAVŘÍT“. Potvrďte dialog.

*Uzávěrka pokladny je nutná pro PŘEHLEDY TRŽEB. Dokud není řádně provedena uzávěrka pokladny, tak se v přehledu tržeb negenerují data a výpis se zobrazí prázdný. (Viz. PŘEHLEDY->KASA->DNES/ZA OBDOBÍ a PŘEHLEDY->TRŽBY->DNES/ZA OBDOBÍ.)

Zaokrouhlení v sestavě uzávěrky

Při uzávěrce pokladny je na tiskové sestavě uvedeno zaokrouhlení, které program provedl na vystavených účtenkách. Toto zaokrouhlení se zobrazuje i na sestavě přehledů tržeb.

Mettler Toledo TEST

slouží pro otestování funkčnosti váhového modulu.

Was this page helpful?