Není vybraná cenová hladina

  • Pokud při vybrání zboží se položka nepřenese na účtenku a napíše se hláška: není vybraná cenová hladina postupujte takto:
  • V nastavení -> DPH, skupiny,ceny – téměř dole je možnost výběru ceny.
  • Zde vybereme cenovou hladinu a zaškrtneme ji jako výchozí(pokud je zde více cenových hladin, vybereme tu, kterou chceme mít první zobrazenou).
  • Poté změny uložíme tlačítkem uložit, které se nachází ve stejném řádku jako volba cenové hladiny(ceny).
  • Po restartu anetca už bude správně vybrána cenová hladina.

Was this page helpful?