Jak vytvořit účtenku

Sekce 1 Založení účtenky (vpravo nahoře)

 1. Založíme tlačítkem „NOVÁ ÚČTENKA“
 2. Účtenku zrušíme tlačítkem „červeného křížku v kolečku“ – účtenka musí být prázdná
 3. Z více účtenek vybereme danou kliknutím na tuto účtenku
 4. Text na účtence lze přepsat (např. Stůl 9, paní v černém, Jarda, atd.)
 5. Účtenkový pás je nekonečný – posouvá se stiskem šipky v kolečku vpravo nebo vlevo

Sekce 2 Výběr zboží (vlevo dole)

 1. Po spuštění programu se zobrazí všechny založené položky
 2. Pás skupin je nekonečný – posouvá se stiskem šipky v kolečku vpravo nebo vlevo
 3. Stiskem na skupinu lze vyfiltrovat položky v dané skupině. Dvojitým kliknutím na „VŠE“ se zobrazí přehledný seznam skupin.
 4. Stiskem na tlačítko „POLOŽKY“ položku vybereme a doplní se základní definované množství
 5. Pás položek je nekonečný – posouvá se stiskem šipky v kolečku vpravo nebo vlevo pod tlačítky položek
 6. Stiskněte TISK pro dokončení účtenky
 7. Odeslání účtenky na finanční úřad provedete stisknutím tlačítka „FAJFKY“
 8. Vyčkejte na tisk

Sekce 3 Kalkulačkový prodej (vpravo dole)

 1. Založte novou účtenku (viz. Sekce 1)
 2. Zadejte částku a potvrďte správným tlačítkem daně. Toto tlačítko slouží jako znaménko „=“ na běžné kalkulačce. Potvrdí výběr a vloží danou částku na účtenku.
 3. Stiskněte „TISK“ pro dokončení účtenky
 4. Odeslání účtenky na finanční úřad provedete stisknutím tlačítka „FAJFKY“
 5. Vyčkejte na tisk

Sekce 4 Účtenka a tisk (vpravo nahoře)

 1. Tlačítko „PŘIDAT POLOŽKU“ přidá již dříve vybranou položku do účtenky i opakovaně
 2. Tlačítko „TISK“ účtenku vytiskne a pevně uloží
 3. Zaškrtnete-li čtverec před položkou v účtence, lze ji pak stiskem červeného křížku v kolečku smazat.
 4. V řádcích účtenky je možno přepsat text. (vhodné pro řemeslníky nebo detailnější označení zboží)
 5. Vpravo dole je průběžný součet účtenky
 6. Po stisku tlačítka „TISK“ se objeví dialogové okno (viz. obrázek níže)
 7. Zde je možno vybrat způsob platby v Kč, cizích měnách, Bitcoinem, BitcoinPay bránou nebo kartou v POS nebo mPOS terminálu a účtenku vytisknout buď na systémovou tiskárnu nebo bluetooth tiskárnu dle nastavení.

Was this page helpful?