Blokování tisku

-na blokování tisku se může podílet více faktorů. Jedná se o programy, či systémový služby, které řádně nefungují.

1/ Antivirový program

-pokud máte nainstalovaný antivirový program(Avast, McAfee atp.) může dojít k blokaci komunikace mezi tiskárnou a přijatým FIK kódem. Pro bezproblémový chod doporučujeme přidat celou složku, kde je naše pokladna nainstalována do tzv. „VYJÍMKY“. Pro více informací kontaktujte výrobce antivirového software.

Upozornění:

V poslední době eviduje u Avastu a McAfee problém s tiskem. Dochází k blokaci, tak, že při vytištění účtenky vyhodnotí toto jako hrozbu a program ukončí. Stejně se chová i u tisku přehledů. Doporučujeme přejít na jiný antivirový software.

2/ Zaseklá systémová služba

-jako každý operační systém, ani Windows není dokonalý. Pokud Vám tiskárna nestikne, může být příčinou i zaseklá služba operačního systému, proto je nutné v tomto případě RESTASTATOVAT počítač.

3/ Vypnutá tiskárna, absence papíru v tiskárně, vadná tiskárna

-vypnutá tiskárna, absence papíru či dokonce i samotná chyba tiskárny může způsobit, že tiskárna Vám nebude tisknout. Zkontrolujte zda je vše v pořádku

4/ Vypnuté Bluetooth na počítači

-jednou z nejčastějších příčin je vypnuté Bluetooth na počítači, kdy tiskárna netiskne. Zkontrolujte nastavení Bluetooth, případně jej zapněte.

Was this page helpful?