Zařízení

Režimy

Platební terminál – aktivuje možnost platebního terminálu na Vaší provozovně. Následně je nutné mít správně nastavený bankovní terminál.

Bluetooth tiskárna – mód pro aktivaci tisku pomocí již spárované Bluetooth tiskárny.

StarPRINT mód – aktivuje tiskový režim pro STAR MICRONICS tiskárny.

*pokud vlastníte tiskárnu STAR MICRONICS, je nutné aktivovat tento režim pro bezchybný tisk.

Návod pro spárování Bluetooth tiskárny

 1. Spárujte Bluetooth tiskárnu s operačním systémem
 2. Přejděte do záložky „NASTAVENÍ->ZAŘÍZENÍ“
 3. Zaškrtněte pole „BLUETOOTH TISKÁRNA“
 4. Vyplňte pole „NÁZEV TISKÁRNY“ a „PÁROVACÍ KLÍČ“
 5. Uložte.
 6. Stiskněte tlačítko „TEST“.
 7. Na obrazovce by se měla zobrazit správa, že bylo zařízení bluetooth úspěšně spárováno.

*při párování tiskárny se ujistěte, že máte tiskárnu připojenou k elektrické síti, zapnutou a vložený kotouček s papírem.

Automaticky tisknout účtenky(pokud nejsou zvoleny tiskárny, použita je výchozí) – pokud máte v systému Windows nastavenou výchozí tiskárnu, stačí zatrhnout toto pole a účtenka bude vytištěna na tuto tiskárnu. Pokud chcete určit jinou tiskárnu, nechte pole zaškrtnuté a vyberte z roletky „HLAVNÍ TISKÁRNA“.

Otevírat pokladní zásuvku při tisku účtenky. (Bluetooth) – pokud máte připojenou pokladní zásuvku, je nutné mít aktivní tuto volbu. Program se poté postará o zaslání impulsu na otevření pokladní zásuvky.

*každá pokladní zásuvka je jiná, ale všeobecně platí, že je nutné nastavit v ovladačích pro tiskárnu její připojení. Toto je schopna provést většina IT techniků a nastavení takovéto zásuvky je již považováno za placenou službu nastavení.

Návod pro nastavení USB tiskárny

 1. Přejděte do záložky „NASTAVENÍ->ZAŘÍZENÍ“.
 2. Nainstalujte ovladač k tiskárně. (tiskárna musí být připojena k PC, zapnuta a po nainstalování ovladače přítomna v operačním systému)
 3. Zvolte „HLAVNÍ TISKÁRNU“ pomocí roletky.
 4. Volitelně lze zvolit i „TISKÁRNU OBJEDNÁVEK“, která vytiskne pouze objednávkový lístek například do kuchyně, čili obsluha nemusí psát objednávku ručně.
 5. Uložte.

*pro tuto volbu je nutné mít vypnutou funkci „Svěřit správu výchozí tiskárny systému Windows“. Postup pro vypnutí naleznete ZDE

Možnost tisku objednávky na USB tiskárnu při zvolené Bluetooth tiskárně jako hlavní

 • standardně lze nastavit Bluetooth tiskárnu pro tisk účtenek a zároveň USB tiskárnu pro tisk do kuchyně

*Tisk na objednávku vyvoláte v sekci „PRODEJ->TISK->TISKÁRNA OBJEDNÁVKY“

Váha – port váhy, táry, nastavení

Port váhy

Pokud máte připojenou VÁHU, je nutné nastavit i port, pod kterým figuruje v operačním systému. Ten naleznete v OVLÁDACÍCH PANELECH Vašeho počítače a sekci SYSTÉM.

*podrobnější popis naleznete v sekci „PERIFERIE->VÁHA->INSTALACE“.

Předvolení TÁRY

Tára je hmotnost obalu (misky, kelímku, atp.). Do tabulky zapište Název, Hodnota(kg) a stiskněte „ENTER“ pro potvrzení.

 • Položku lze též skrýt ze seznamu, takže se nezobrazuje následně v sekci „PRODEJ-tlačítko Táry“.

 • Pro smazání předvolené Táry je nutné označit předvolenou Táru a stisknout tlačítko „Delete“, případně lze přepsat již nepoužívanou.

 • Tára musí být povolena přímo výrobcem váhy

Nastavení

-v nastavení lze zvolit dílek váhy, povolit předvolené tárování na váze a vážený kód

Dílek Váhy

K nastavení jsou dvě základní možnosti „dílek“ a „povolení tárování pomocí váhy“.

 • Dílek – tento údaj se nachází vždy na konkrétní váze. Jedná se o nejmenší možnou vážitelnou hmotnost v gramech. Dílek má každá váha specificky jiný a je uveden na štítku či předním panelu váhy.

Dílek na námi prodávaných váhách

Mettler Toledo ARIVA S – hodnota pro dílek 1

Mettler Toledo bRITE ADVANCE – hodnota pro dílek 2

 • Povolit předvolené tárování váhy – pomocí této funkce lze tárovat přímo v Anetce ze záložky PRODEJ->tlačítko Táry. Stačí vybrat z vytvořeného seznamu v sekci NASTAVENÍ-ZAŘÍZENÍ-Táry. Vážení následně probíhá s odečtenou váhou Táry, čili v čisté váze „netto“.

*Tárování pomocí váhy je nutné nechat odblokovat technikem METTLER TOLEDO vzhledem k rozhodnutí ČMI.

Vysvětlení jednotlivých pojmů

Platební terminál – zaškrtnutím aktivujete modul platebního terminálu. Tento modul je instalován odborným personálem banky(ČSOB).

*Pro nezávaznou nabídku platebního terminálu nás kontaktujte na email obchod@arrowsys.cz

Bluetooth tiskárna – aktivace modulu pro podporu Bluetooth tiskárny. Po zaškrtnutí této volby je nutné nastavit název tiskárny a párovací klíč popisovaný níže.

StarPRINT mód – tiskový režim speciálně pro tiskárny Star Micronics. Zašrtněte pouze pokud vlastníte tiskárnu Star Micronics.

Název tiskárny – zde vyplňte název BT tiskárny z OS Windows.

Párovací klíč – vyplňte párovací klíč BT tiskárny. Nejčastěji „0000, 1234 nebo 123456“

*následně je nutné stisknout tlačítko „ULOŽIT“, aby se nastavení uložilo a bylo možné stisknout tlačítko „TEST“.

Automaticky tisknout účtenky – při zaškrtnutém režimu se účtenka automaticky po zaslání do EET vytiskne ze zvolené tiskárny. Pokud není pole aktivní je nutno při zaslání účtenky do EET vytisknout účtenku manuálně.

*pro tuto volbu je nutné mít vypnutou funkci „Svěřit správu výchozí tiskárny systému Windows“. Postup pro vypnutí naleznete ZDE

Otvírat pokladní zásuvku při tisku účtenky – funkce pro otevření pokladní zásuvky po vytištění účtenky. (pouze Bloutooth) Podrobněji lze nastavit v přímo na ovladači Vaši tiskárny ve Windows. (START->OVLÁDACÍ PANELY->ZAŘÍZENÍ A TISKÁRNY-aktuální tiskárna)

*více informací naleznete v sekci PERIFÉRIE->POKLADNÍ ZÁSUVKA této dokumentace.

Nastavení periférií

Hlavní tiskárna

výběr tiskárny pro tisk účtenek. Pomocí křížku v červeném poli lze tiskárnu manuálně odstranit.

Tiskárna objednávek

výběr tiskárny pro tisk objenávek (nejčastěji tisk do kuchyně). Pomocí křížku v červeném poli lze tiskárnu manuálně odstranit.

-tisk objednávky provedete v sekci „PRODEJ->TISK->TISK OBJEDNÁVKY“.

Tisknout kopii objednávky na hlavní tiskárně

-lístek s objednávkou se vytiskne jak na hlavní tiskárně tak na tiskárně objevnávek

PORT VÁHY

pokud máte připojenou VÁHU, je nutné nastavit i port, pod kterým figuruje v operačním systému. Ten naleznete v OVLÁDACÍCH PANELECH Vašeho počítače a sekci SYSTÉM.

 • Táry – nastavení táry pro záložku PRODEJ->tlačítko táry
 • Nastavení – nastavení dílku váhy. Dílek váhy naleznete fyzicky přímo na váze.

CHDU port

toto nastavení je pouze pro Slovensko

PORT ZD

pokud vlastníte zákaznický display, musí být nastaven i port, na kterém je připojen. Tento port naleznete v OVLÁDACÍCH PANELECH Vašeho počítače a sekci SYSTÉM.

 • Nastavení – slouží k nastavení zobrazeného textu na zákaznickém displayi.

 • Nastavení zákaznického displaye – zde vyplňte text při neaktivitě zákaznického displaye a uložte. Doba neaktivity lze měnit případnou utilitou na cd přiloženém k zákaznickému displayi.

*utilita je program, který dokáže zařízení a jeho parametry nastavit z pohodlí počítače.

Port fiskální pokladny

toto nastavení je pouze pro Slovensko

Was this page helpful?