Účtenky

Zde naleznete seznam všech provedených účtenek v EET pokladně ANetCa.Lze také opětovně odeslat účtenky, které nebylo možné odeslat řádně do EET například z důvodu výpadku internetu. či provést dotisk účtenky.

Účtenky směny – pořízené účtenky za období od poslední uzávěrky do teď.

Účtenky archívu – po provedení uzávěrky KASY se převedou všechny účtenky z účtenek směny do účtenek archívu.

Filtrování obsahu účtenek (vpravo nahoře)

 1. Vyberte počáteční a konečné datum.
 2. Pokud potřebujete filtrovat dle částky na účtence, lze ji v poli „ČÁSTKA“ zadat spolu se znaménky menší, větší nebo rovno.

  Tato kolonka není povinná a nemusí se vyplňovat.

 3. V poli „ZAPLACENO“ vyberte způsob úhrady účtenky. Za předpokladu, že nerozhoduje způsob úhrady, nemusíte vyplňovat.
 4. Zvolte účet, který tuto platbu provedl. Za předpokladu, že máte pouze jeden účet nemusíte vyplňovat.
 5. Jakmile máte filtr správně nastaven, stiskněte tlačítko „VYHLEDAT“.

Filtrování pouze neodeslaných účtenek

 1. Přejděte do záložky „PŘEHLEDY-ÚČTENKY“.
 2. Vymažte symbolem křížku veškeré zvolené filtry.
 3. Zaškrtněte pole „ZOBRAZIT POUZE NEODESLANÉ“.
 4. Stiskněte „VYHLEDAT“.
 5. Nyní se Vám vyfiltrují pouze neodeslané účtenky.

Zobrazení účtenky ze seznamu

 1. Přejděte do záložky „PŘEHLEDY->ÚČTENKY“.
 2. Vyhledejte v seznamu požadované číslo účtenky a stiskněte tlačítko „ZOBRAZIT VYBRANOU ÚČTENKU“.
 3. V levé části obrazovky se Vám zobrazí náhled účtenky.

Opětovný tisk účtenky – USB tiskárna

 1. Zobrazte náhled účtenky.
 2. V horní části náhledu zvolte symbol tiskárny z nástrojové lišty.
 3. Vyberte tiskárnu, na kterou budete účtenku tisknout.
 4. Potvrďte tisk.

*před tiskem je dobré zkontrolovat, zda-li je tiskárna zapnutá a jestli je v ní papír.

**účtenka lze také vygenerovat pomocí tlačítkové lišty do formátu EXCEL, PDF a WORD

Opětovný tisk účtenky – Bluetooth tiskárna

 1. Zobrazte náhled účtenky.
 2. Stiskněte tlačítko „BT TISK VYBRANÉ ÚČTENKY“.
 3. Účtenka se vytiskne na vybrané BT tiskárně.

*před tiskem je dobré zkontrolovat, zda-li je tiskárna spárovaná s operačním systémem, správně nastavená v pokladně ANetCa, zapnutá a jestli je v ní papír.

**účtenka lze také vygenrovat pomocí tlačítkové lišty do formátu EXCEL, PDF a WORD.

Storno vybrané účtenky

 1. Zobrazte náhled účtenky pro stornování.
 2. Stiskněte červené tlačítko „STORNO VYBRANÉ ÚČTENKY“.
 3. Nyní Vám program přejde do záložky „PRODEJ“, kde se vytvoří nová účtenka s přesným obsahem zboží z původní účtenky. Rozdíl je v tom, že hodnota zboží má zápornou hodnotu.
 4. Stiskněte tlačítko „TISK“ a následně symbol „fajfky“
 5. Zkontrolujte FIK na účtence. Pokud je na účtence přítomen, je vše řádně stornováno. Pokud je na účtence PKP kód, účtenku opětovně odešlete do EET pomocí tlačítka „ODESLAT NEEVIDOVANÉ ÚČTENKY“.

Opětovné odeslání NEODESLANÝCH účtenek

Pokud se stane například, že se Vám na účtence vytiskne PKP kód, je nutné účtenku nejpozději do 48hodin opětovně odeslat.

 1. Přejděte do záložky „PŘEHLEDY->ÚČTENKY“.
 2. Stiskněte tlačítko „ODESLAT NEEVIDOVANÉ ÚČTENKY“.
 3. Zkontrolujte zda byly všechny účtenky řádně odeslány do EET. Pokud program hlásí „x účtenka/y nebyly řádně odeslány do EET“ proveďte proces opětovného odeslání znovu.

*x zastupuje počet.

** neodeslané účtenky jsou od verze 1.5.0.4 odesílány pokladnou při každém spuštění automaticky

Přehled účtenek (archív)

 1. Přejděte do záložky „PŘEHLEDY->ÚČTENKY“.
 2. Stiskněte tlačítko „PŘEHLED ÚČTENEK (ARCHÍV)“.
 3. Vyberte rozpětí data, za které potřebujete vytisknout přehled účtenek.
 4. Vyberte hodnotu účtenek, které se mají vygenerovat v daném období. Lze volit mezi znaménky větší, menší a rovno.
 5. Stiskněte tlačítko „TISKNOUT“ nebo „BLUETOOTH TISK“, které zobrazí náhled účtenek pro vytištění.
 6. V horní části náhledu zvolte symbol tiskárny z nástrojové lišty.
 7. Vyberte tiskárnu a potvrďte tisk.

Manuální účtenka

Doporučujeme používat tuto funkci pouze v případě, že je nutné ručně opravit DPH. Například při nesouladu zaslaného základu daně. Špatné použití může mít za následek nesrovnalosti v EET.

Was this page helpful?