Sklad – import

Formát importu do modulu skladu/EET maloobchod

Funkce hromadného vložení produktů do modulu skladů musí být ve formátu Sešit Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), .xlsx formát a .xls 97-2003 není podporovaný.

Název Zkratka Skupina DPH % Prod.Cena Zůstatek skladu Jednotka ČK Kód zboží Nákupní cena
text text int/text decimal(2) decimal(2) decimal(4) text text text decimal (2)
Párek Par JIDLO 15,00 35 1 Ks 0123 100021 10
  • Název – název vkládaného produktu
  • Zkratka – text zobrazený účtence, doporučeno je 20 znaků
  • Skupina – Název skupiny, ve které se zboží bude nacházet. Skupiny je nutné založit před importem
  • DPH % – sazba DPH (0, 10, 15, 21).
  • Prodejní cena – prodejní cena produktu.
  • Zůstatek skladu – Zůstatek skladu, může být 0
  • Jednotka – Měrná jednotka (ks, kg, t)
  • ČK – Čárový kód
  • Kód zboží – Číslo ceníku, číslo položky
  • Nákupní cena – nákupní cena

*zvýrazněné sloupce musejí být naplněny, ostatní mohou být prázdné.

Datové typy:

decimal – číslo v závorce za decimal definuje desetinná místa, podporované formáty: 2; 2,00

Vzorovou tabulku si můžete stáhnout ve správném formátu zde: download xls

Was this page helpful?