Záložka KASA

V kase lze provádět základní pokladní operace jako je uzávěrka pokladny, vklad a výdej hotovosti.

Veškeré pohyby provedené na záložce KASA se ukládají do CHDÚ a tisknou potvrzení o provedené platbě.

Více informací naleznete v záložce KASA.

Was this page helpful?