ODBLOKOVÁNÍ LICENCE PRO ZÁKAZNÍKA

-licence je pro každého zákazníka uplatněna vždy do jedné kopie EET pokladny. Pokud dojde k nutnosti pokladnu přeinstalovat, je důležité licenci nechat odblokovat, aby šla použít v nové instalaci. Toto provedete tak, že nám napíšete na email eet@anetca.cz, kam vypište následující body:

  • IČO.
  • Licenční číslo.
  • Stručný popis proč k požadavku o odblokování licence dochází.
  • Čestné prohlášení, že licenční číslo bude uplatněno pouze do jedné kopie EET pokladny v souladu s licenčními podmínkami

Pokud je to možné, tak si před žádostí o odblokování licence opište licenční číslo z programu. Naleznete v záložce SPRÁVA-PODPORA

Was this page helpful?