Jaký je postup nastavení eKASA v ANetCa?

Postup nastavení programu AnetCa:

 1. Nastavení CHDU a tiskárny na stejnou rychlost komunikace COM portu (řídí se rychlostí tiskárny)
 2. Nastavení hlavní měny na EUR
 3. Nastavení Slovenských sazeb daně (DPH 20,10, bez DPH, případně jiných podle aktuálního zákona)
 4. Změna v NASTAVENÍ->PROSTŘEDÍ-> jazyka programu a účtenky na Slovenštinu , Kliknout na tlačítko ULOŽIT
 5. Změna v NASTAVENÍ->PROSTŘEDÍ->“Fiskální režim“ na eKASA(SK), Kliknout na tlačítko ULOŽIT
 6. Zadat v NASTAVENÍ->ZAŘÍZENÍ-> ČÍSLO COM portu v kolonce „CHDU port“ a rychlost komunikace, Kliknout na tlačítko ULOŽIT, vypnout a zapnout program AnetCa
 7. Zadat v NASTAVENÍ->KONFIGURACE->“eKASA heslo“ přístupové heslo k souboru autentizačních údajů, Kliknout na tlačítko ULOŽIT
 8. Načíst v NASTAVENÍ->KONFIGURACE->“eKASA certifikát“ soubor .XML obsahující Autentizační údaje, Kliknout na tlačítko ULOŽIT
  • POZOR!!! Pokud nebude správně zadané heslo v kroku 7., autentizační údaje se nenačtou!!!
 9. Identifikační údaje načíst v NASTAVENÍ->FIRMA přes soubor .XML obsahující Identifikační údaje. Kliknout na tlačítko ULOŽÍT
  • POZOR!!! Nejdříve načtěte Autentizační údaje, jinak nebude možné načíst Identifikační údaje!!!
 10. Po nastavení autentizačních a identifikačních údajů vypnout a zapnout program ANetCa

Was this page helpful?