Jak rychle markovat

Skupiny – rychlý výběr

V základní obrazovce PRODEJ stačí dvojitě kliknout na skupinu „VŠE“. Otevře se rychlý náhled všech skupin, kde si vyberete skupinu, kterou právě potřebujete. Z toho důvodu je jedno kolik skupin jste založili a nemusíte se jimi postupně proklikávat.

Nastavení PLU

PLU je celosvětově známý pojem, který označuje uživatelsky volitelné číslo ke konkrétnímu produktu. Pomocí těchto čísel lze velice rychle filtrovat seznam zboží a vybrat položku, kterou v danou chvíli potřebujete. Základem je při zakládání nové položky (záložka ZBOŽÍ -> NOVÝ) vyplnit kolonku PLU. Následně lze v základní obrazovce PRODEJ u funkce HLEDAT zvolit hledání pomocí PLU. Pokud do vedlejšího pole na stejném řádku vyplníte zadané PLU, zúží se výběr pouze na tuto položku.

To samé platí i pro kalkulačku. Pokud na kalkulačce napíšete PLU a stisknete tlačítko pro požadovanou daň, vloží se na účtenku položka, která je pod daným PLU.

Kalkulačkový prodej podle DPH

Kalkulačka slouží jako zjednodušený režim vkládání jak produktů pomocí již zmíněného PLU, tak jednotlivých částek s určením správného DPH. Stačí zadat částku a následně sazbu DPH, pod kterou se má částka účtovat.

Na kalkulačce je možné i násobit. První musí být násobitel (počet kusů) a poté zadáte částku za jednotku. Výpočet zakončíte jako na standardní kalkulačce znaménkem „=“, což v naší pokladně nahrazují tlačítka „21%“ ,“15%“, „10%“, „0%“.

Lze též zadat počet na kalkulačce a následně kliknout na dlaždici se zbožím. Výsledkem bude vložení daného počtu kusů zboží na účtenku.

Pokud máte na kartě zboží zvoleno v kódu zboží hodnotu „999999“, položka se bude následně chovat naprosto jinak. Po zadání počtu v kalkulačce a následném přidání zboží na účtenku přidá 1 ks zboží se zvolenou cenou.

(POZOR ! Pokud máte zvoleno v kódu zboží „999999“, je nutné mít vyplněnou i cenu 1Kč.)

Priority

Priority určují pořadí jednotlivých položek zobrazených na hlavní obrazovce PRODEJ. V záložce ZBOŽÍ při zakládání nového produktu je vedle prvního řádku s názvem zboží možnost měnit prioritu zobrazení.Zboží s vyšší zvolenou prioritou se zobrazuje vždy na prvním místě před ostatními položkami. Spolu s nastavenou prioritou je nutné zarovnat v nastavení položky abecedně dle názvu a skupiny abecedně dle skupin.

Řazení skupin

Řazení skupin naleznete v záložce NASTAVENÍ -> PROSTŘEDÍ. Nastavit lze řazení položek a skupin. Toto nastavení se následně promítne do zarovnání skupin a položek na základní obrazovce PRODEJ.

Was this page helpful?