Prostředí

Slouží k nastavení prostředí celého programu. Především, tiskových režimů, řazení, měny, jazyku, zrychlené volby vkládání pouhým kliknutím na zboží nebo například oddělení položek stejného typu na účtence.

Nastavení prostředí

Zobrazit klávesnici při vyplňování číselných hodnot – zobrazí numerickou klávesnici při kliknutí do pole, kde by se měla zadávat hodnota. Zjednodušuje tak práci především na dotykových obrazovkách.

Tisknout úzké sestavy – 70mm – přizpůsobuje tiskovou sestavu na 70mm tisk.

*POZOR: se zapnutým režimem 70mm tisku se na 58mm tiskárně a následně vytištěné účtence nezobrazuje celá tisková sestava, a proto je nutné nastavit režim 58mm tisku.

Úzké sestavy – 58mm  nastaví úzkou 58mm tiskovou sestavu. Vhodné nastavení pro tiskárny 58mm formátu.

Tisknout kuchyň s ostatním zbožím – při zaškrtnutí vytiskne na účtenku i část s objednávkou do kuchyně.

Skrýt tištěnou účtenku – po stisknutí vytištění účtenky skryje okno s náhledem účtenky. Tato volba pouze zrychluje vystavení účtenek, kdy obsluha nemusí pokaždé ukončit okno s náhledem účtenky po jejím vytištění.

Otevřít složku umístění exportu po generaci – po úspěšném vygenerování exportu otevře složku, ve které se exportní soubor nachází.

*vztahuje se pouze na zboží označené jako „TISK NA OBJEDNÁVKU“. viz. záložka „ZBOŽÍ“.

Přidat zboží na účtenku po stisknutí tlačítka – zrychlený režim vkládání zboží na rozpracovanou účtenku. Po kliknutí na danou dlaždici se automaticky vloží toto zboží na účtenku a nemusí se potvrdit tlačítkem „PŘIDAT NA ÚČTENKU“.

*při vkládání korunové položky je nutné prvně vyplnit kolonku „POČET“ v záložce „PRODEJ“

Oddělit položky stejného typu na účtence – oddělí stejné položky na rozpracované účtence, kdy každá z nich je na samostatném řádku v počtu kusů 1.

Příklad:

Kofola 0,2l 12kč 1ks

Kofola 0,2l 12kč 1ks

Vyžádat přihlášení při spuštění pokladny – při spuštění pokladny ANetCa se vždy objeví dialog pro přihlášení. Je nutné zvolit patřičný uživatelský účet a následně zadat heslo.

*pokud heslo není na uživatelském účtu nastaveno, stačí pouze vybrat účet a stisknout tlačítko „PŘIHLÁŠENÍ“

**více informací naleznete také v záložce

Povolit uzavření kasy s otevřenými účtenkami –povolí uzavřít pokladnu v záložce „KASA->UZÁVĚRKA POKLADNY“ i s rozpracovanými účtenkami. Vhodné především pro ubytování, kdy zákazník má rozdělaný účet klidně i 14 dnů.

Zobrazit skupiny jedním klikem na VŠE – otevře seznam skupin jedním jedním kliknutím na tlačítko „VŠE“ v záložce „PRODEJ“.

Zakázat přidání nulové položky na účtenku – zakáže přidávání nulových položek do rozpracované účtenky.

Skrýt tlačítka PinPadu pro storno a mazání – skryje tlačítka při zadávání číselných hodnot. PIN musí být zadán na klávesnici připojené k zařízení.

Nastavení pokladny

Jazyk

nastavení jazyku programu. Výchozí jazyk je nastaven na ČEŠTINA

Jazyk účtenky

jazyk, ve kterém se účtenka vytiskne. Výchozí jazyk je nastaven na ČEŠTINA

Měna

výchozí měna, ve které se účtuje na účtenku. Lze také provést dodatečné nastavení měny v sekci „NASTAVENI->KURZY“.

*vždy musí být nastavena alespoň jedna výchozí měna.

Výchozí filtr

výchozí filtr pro hledání při spuštění programu. Váže se na záložku PRODEJ a pole HLEDAT. V této kolonce se zobrazí jako výchozí způsob hledání právě hodnota, kterou nastavíte. Lze volit z „ČÁROVÉHO KÓDU, NÁZVU a PLU“.

Řazení položek

položky lze řadit následovně:

  • Vzestupně (ID) – seřadí dle pořadí založení položky do systému
  • Abecedně (název) – seřadí dle názvu položky abecedně
  • Abecedně (skupiny) – seřadí dle názvu skupiny abecedně
  • PLU – seřadí položky dle zadaného PLU. Více o PLU naleznete v sekci ZBOŽÍ

Řazení skupin

skupiny lze řadit následovně:

  • Vzestupně (ID) – seřadí dle pořadí založení položky do systému
  • Abecedně (Skupiny) – seřadí dle názvu skupiny abecedně

Fiskální režim

volba režimu pro českou nebo slovenskou republiku.

  • EET (ČR) – režim pro českou republiku.
  • eKasa (SK) – režim pro slovenskou republiku.

Rozšířené nastavení

Režim vyhledávání klávesnicí – aktivováním získáte možnost hledat v záložce „PRODEJ“ bez nutnosti kliknout pole hledání. Stačí pouze napsat text.

Nemazat filtr po přidání položky – po vyhledání položky a přidání na účtenku se neresetuje filtr hledání, ale lze dát tu samou položku znovu do účtenky, dokud není filtr zrušen nebo vyhledáno nové zboží.

Po tisku objednávky návrat do okna platby – při tisku objednávky do kuchyně zůstane pokladna na výběru způsobu úhrady. Nevrátí se na rozpracované účtenky.

Tisknout PLU do kuchyně – při tisku objednávky do kuchyně se vytiskne i PLU kód zadaný na kartě ZBOŽÍ

Was this page helpful?