=>vážení s Tárou

Vážení s tárou neznamená nic jiného, než vážení čisté hmotnosti zboží bez obalu. Existují dvě možnosti nastavení táry. V prvním případě je váha technikem METTLER TOLEDO nastavena na místě na tárování na váze, kdy je povoleno provádět tuto funkci pomocí tlačítek váhy, v druhém případě je tárováno pomoc pokladny. níže uvedený postup tárování je přes pokladní systém ANetCa.

Tára přes pokladnu ANetCa

1/ Vybereme položku – ve zvoleném příkladu jsou to Meruňky – viz Obrázek T.5.Obrázek T.5

2/ Stiskneme zelené tlačítko „T“, které vyvolá formulář se seznamem tár a vybereme příslušnou táru a stiskneme tlačítko „Potvrdit“ Viz Obrázek T.6. (pokud táru nepoužijeme tento krok přeskočíme a pokračujeme až na obrázek T.8)Obrázek T.6

3/ Získáme tím informaci o zvolené táře a stiskneme tlačítko „Potvrdit“. Viz obrázek T.7Obrázek T.7

4/ Nyní dáme na váhu příslušný obal či misku odpovídající táře včetně váženého zboží a stiskneme oranžové tlačítko s váhami. Uskuteční se vážení a na účtence se objeví zvážené zboží viz. Obrázek T.8.Obrázek T.8

5/ Nyní můžeme účtenku vytisknout viz obrázek T.9.Obrázek T.9

6/ Pokud chceme, aby položku/zboží bylo možno v systému vážit, je nutno u takové položky aktivovat volbu „Vážené“. Před tím je však nutno řádně vyplnit jednotku zboží „kg“. Po aktivování volby „Vážené“ již nelze jednotku přepsat. Viz obrázek T.10.Obrázek T.10

7/ Na obrázku T.11. je zobrazena účtenka vážená s tárou. Pokud je váženo bez táry, nemá položka žádné označení.Obrázek T.11

8/ Obrázek T.12 ilustruje označení položky účtenky při manuálním vážení nebo po technickém rozpadu spojení počítače s váhou.Obrázek T.12

9/ Obrázek T.13 ilustruje účtenku pořízenou pomocí čtečky čárového kódu s čárovým kódem obsahujícím váhu zboží.Obrázek T.13

10/ Obrázek T.14 ilustruje účtenku se všemi typy možných zkratek komentující na účtence podmínky při vážení včetně „Storno“ případu.Obrázek T.14

11/ Vzor účtenky kombinace informací ve vztahu k váze; M, T, E, N, PT, STORNO – obrázek T.15

Obrázek T.15

12/ Příklad zobrazení informací z váhy na doplňkovém informačním displeji – obrázek T.16 Obrázek T.16

13/ Stav systému se zakázaným tárováním v POS – obrázek T.18Obrázek T.18

Was this page helpful?