Přehledy

V přehledech lze vygenerovat orientační tržby a pohyby kasy za určité období, zobrazit, tisknout a stornovat účtenky, vytvářet exporty či tisknout seznam zboží jako podklad pro inventuru. Tento seznam nezahrnuje počty kusů na skladě. Ty lze vkládat do samostatného programu ZÁSOBY, který je možné dokoupit zvlášť.

Pro více informací o programu ZÁSOBY nás kontaktujte na email obchod@arrowsys.cz

Nejdůležitější přehledy:

Kasa DNES – Zobrazí se data z ještě neuzavřené pokladny (slouží pro průběžnou kontrolu).

Kasa ZA OBDOBÍ – Po uzávěrce pokladny se v tomto přehledu generují data za volitelné období (např. uplynulý měsíc a podklady vytisknout pro účetní).

Tržby DNES – Tržby, kde jsou data z ještě neuzavřené pokladny (slouží pro průběžnou kontrolu).

Tržby ZA OBDOBÍ – Po uzávěrce pokladny se v tomto přehledu generují data. Lze zvolit například minulý měsíc a podklady vytisknout pro účetní.

Was this page helpful?