Nastavení EET certifikátu

Před vyplněním údajů pro napojení na EET je nutné si zajistit Digitální certifikát.

Návod naleznete na serveru e-trzby.cz. Soubor certifikátu se vkládá přímo do zařízení, na kterém je pokladní systém spuštěn.

Aktivace funkce odesílání do systému EET

 1.  V  NASTAVENÍ > Konfigurace vyplňte:
  • Heslo certifikátu – je heslo, které jste si zadali při vytváření certifikátu jako heslo pro tzv. „soukromý klíč“ do Webové aplikace EET
  • Certifikát – klikněte na tlačítko NAHRÁT u kolonky EET certifikát
  • Načtěte certifikát z umístění, kde jej máte uložený.
  • Nastavení uložte stiskem tlačítka Uložit

-certifikát musí být ve formátu .p12

2. Následně je nutné v NASTAVENÍ > Firma vyplnit:

 • DIČ – musí obsahovat předponu CZ, například CZ1212121218. Platí i pro neplátce DPH. 
 • EET Provozovna – většinou 11 nebo 21 (dle čísla provozovny na Daňovém portálu)
 • EET Pokladna – libovolné, může obsahovat max. 20 alfanumerických znaků např. POKLADNA1
 • V případě Komisního (Zástupného) prodeje je nutné vyplnit „Pověřující DIČ“.
 • Pokud má provozovna od Finančního úřadu schválenou možnost evidence ve zjednodušeném režimu, zvolte možnost „Zjednodušený režim“ 
 • Po vyplnění požadovaných údajů aktivujte odesílání do EET zaškrtnutím „EET“ (při výměně certifikátu je nutné opětovně zaškrtnout „EET“)
 • Pro kontrolu nastavení a správnosti odesílaných dat můžete zvolit možnost „Ověřovací režim“. Při pořízení účtenky v OR bude provedena kontrola odesílaných údajů. Odesílaná účtenka nebude evidována, nýbrž zkontrolována. Při správném nastavení by měl server EET vrátit odpověď 0 Datovou zpravu evidovane trzby v overovacim modu se podařilo zpracovat
 • Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko „Uložit

3. Neprodukční prostředí

Do neprodukčního prostředí lze odesílat pouze s Playground certifikáty. Podmínkou je mít vyplněné DIČ a zvolenou volbu „Neprodukční prostředí“.

-Playground certifikáty jsou určeny pouze pro vývojáře

Was this page helpful?