Prodej

Je nejdůležitější částí programu. V této záložce lze vytvořit novou účtenku, účtovat pomocí kalkulačky, přihlásit jiný účet, hledat zboží či zadávat množství.

Obrázek níže zobrazuje hlavní účtovací obrazovku programu ANetCa (prodejní část).

Tato obrazovka je složena ze 4 základních sekcí.

Sekce 1 – Založení nové účtenky (vpravo nahoře)

 1. Stiskněte tlačítko „NOVÁ ÚČTENKA“
 2. Účtenku lze odstranit červeným tlačítkem „CL“ po odstranění poslední položky na ni vložené
 3. Výběr konkrétní účtenky provedete kliknutím na tuto účtenku (výběr označí účtenku zeleně)
 4. Text na účtence lze přepsat (např. Stůl 9, paní v černém, Jarda, atd.)
 5. Účtenkový pás je nekonečný – posouvá se pomocí šipek v kolečku vpravo nebo vlevo

Sekce 2 – Výběr zboží (vlevo dole)

 1. Po spuštění programu se zobrazí všechny založené položky
 2. Pás skupin je nekonečný – posouvá se pomocí šipky v kolečku vpravo nebo vlevo
 3. Výběrem skupiny lze vyfiltrovat položky, které vybraná skupina obsahuje. Dvojitým kliknutím na „VŠE“ se zobrazí přehledný seznam skupin.
 4. Stiskem na tlačítko „POLOŽKY“ položku vybereme a doplní se základní definované množství
 5. Pás položek je nekonečný – posouvá se pomocí šipek v kolečku vpravo nebo vlevo (pod tlačítky položek)
 6. Stiskněte TISK pro dokončení účtenky
 7. Odeslání účtenky na finanční úřad provedete kliknutím na tlačítko „PLATBA“
 8. Vyčkejte na tisk

Sekce 3 – Kalkulačkový prodej (vpravo dole)

 1. Založte novou účtenku (viz. Sekce 1)
 2. Zadejte částku a potvrďte správným tlačítkem daně. Toto tlačítko slouží jako znaménko „=“ na běžné kalkulačce. Potvrdí výběr a vloží danou částku na účtenku.
 3. Stiskněte „TISK“ pro dokončení účtenky
 4. Odeslání účtenky na finanční úřad provedete kliknutím na tlačítko „PLATBA“
 5. Vyčkejte na tisk

Sekce 4 – Účtenka a tisk (vpravo nahoře)

 1. Tlačítkem „PŘIDAT POLOŽKU“ přidáte již dříve vybranou položku do účtenky i opakovaně
 2. Tisk účtenky provedete tlačítkem „TISK“ a následně „PLATBA“
 3. Účtenku smažete odstraněním poslední položky z účtenky tak, že zaškrtnete položku na účtence a stisknete tlačítko „CL“
 4. Text na účtence lze přepsat v jednotlivých řádcích (vhodné pro řemeslníky nebo detailnější označení zboží)
 5. Průběžný součet účtenky se zobrazuje v pravém dolním rohu
 6. Po stisku tlačítka „TISK“ se objeví dialogové okno (viz. obrázek níže)
 7. Vyberte způsob platby – v Kč, cizích měnách, Bitcoinem, BitcoinPay bránou nebo kartou v POS nebo mPOS terminálu a účtenku vytiskněte (buď na systémovou tiskárnu nebo bluetooth tiskárnu dle nastavení)

Tisk do kuchyně (Tisk objednávky)

 1. Přejděte do záložky „PRODEJ“ a vytvořte novou účtenku
 2. Na účtenku přidejte nové zboží a stiskněte tlačítko „TISK“
 3. V nabídce s výběrem způsobu úhrady stiskněte tlačítko „KUCHYNĚ“
 4. Nyní se vytiskne seznam „ZBOŽÍ“, které je přidáno na účtenku se zaškrtnutou volbou „NA OBJEDNÁVKU“

Tisk na objednávku je možné zvolit zda se má vytisknout na hlavní nebo objednávkovou tiskárnu. viz. tlačítka BAR a KUCHYNĚ

Lístek s objednávkou lze tisknout i na obě tiskárny současně automaticky. Lze nastavit v záložce NASTAVENÍ-ZAŘÍZENÍ

(Tato funkce se dá použít jak pro jednu tiskárnu, kdy je nutné vytisknout účtenku a lístek do kuchyně zvlášť, tak v kombinaci se dvěma tiskárnami.)

Nová účtenka

Založení nové účtenky do seznamu účtenek – nad tlačítkem „NOVÁ ÚČTENKA“. Zadání nové účtenky je nutné pro možnost vložení zboží a následné zaslání konečné částky do EET. Účtenku vytvoříte v tzv. seznamu účtenek (v pravé horní části obrazovky), standardně má tmavě modrou či zelenou barvu (podle toho zda je označena či nikoli).

Seznam účtenek

Zde najdete všechny rozpracované účtenky, které byly vytvořeny, ale ještě nebyly odeslány do EET.

Seznamem účtenek je možné procházet pomocí šipek vlevo a vpravo.

Smazání rozpracované účtenky

Ze seznamu lze mazat pomocí tlačítka – „CL“ (obr. níže). Stačí pouze vybranou účtenku označit a stisknout toto tlačítko:

-účtenka se smaže automaticky po odstranění poslední položky na ní

Přidat položku

Pomocí této instrukce vložíte označené zboží na založenou a označenou účtenku.

Postup:

 1. Stiskněte tlačítko „NOVÁ ÚČTENKA“.
 2. Vyberte zboží, které chcete přidat na účtenku
 3. Stiskněte tlačítko „PŘIDAT POLOŽKU“.

(V nastavení lze zvolit též režim rychlého vkládání, takže není nutné pokaždé potvrzovat vložení zboží na účtenku tlačítkem „PŘIDAT POLOŽKU“, nýbrž pouhým kliknutím na dlaždici zboží.)

 

Smazat položku

Pro smazání položky je nutné mít rozpracovanou účtenku a na ni přidané zboží. Zboží stačí vybrat a následně stisknout tlačítko „CL“ na kalkulačce.

Postup:

 1. Vyberte rozpracovanou účtenku.
 2. Zaškrtněte zboží, které potřebujete smazat.
 3. Stiskněte tlačítko „CL“ na kalkulačce.
 4. Potvrďte „ANO“.

Tlačítko TISK

Jakmile máte na účtence zadané zboží, je možné přejít k platbě. Po kliknutí na „TISK“ se zobrazí tabulka s volbou způsobu úhrady a po výběru odešlete účtenku do EET.

Tisk poznámky

Pokud potřebujete vytisknout jakoukoli poznámku na účtenku, lze ji jednoduše zadat do pole s poznámkou. Tisk poznámky musí být aktivován v sekci „NASTAVENÍ->ÚČTENKA“

Tisk spotřební daně na účtence

Spotřební daň musí být vyplněna na kartě „ZBOŽÍ“. Následně je nutné toto aktivovat v záložce „NASTAVENÍ->ÚČTENKA-VYČÍSLIT SPOTŘEBNÍ DAŇ NA ÚČTENCE“.

Částečná platba

Ne vždy je nutné (nebo si zákazník nepřeje) uhradit celou účtenku naráz a dochází k jejímu postupnému zaplacení. Pokud by se stalo, že potřebujete uhradit pouze část zboží na účtence, stačí zaškrtnout jen část zboží a následně přejít pomocí tlačítka „TISK“ k platbě. Uhradí se pouze zvolená část a na účtence zůstane zbytek. Po uhrazení celé účtenky zmizí ze seznamu účtenek jako při standardním proplacení celé účtenky.

u zboží na účtence je možné rozdělit počet kusů na účtence pomocí volby oddělit množství

Oddělit množství

Pokud požadujete rozdělit například 10 ks daného zboží na účtence či zákazník chce platit pouze část účtenky, je možno tuto položku rozdělit pomocí označení daného zboží na účtence a stisknutím pole „ODDĚLIT MNOŽSTVÍ“. Dále pak stačí pouze určit množství k oddělení.

Zadávání pomocí čtečky čárového kódu

Pokud máte vyplněný čárový kód u jednotlivých položek v sekci „ZBOŽÍ“, je možné tento kód načíst přímo v obrazovce „PRODEJ“ a automaticky se vytvoří účtenka, na které se vybrané zboží zobrazí.

*načtením dalšího kódu se vloží další zboží na aktuálně označenou účtenku

Použití slevy

 1. Na hlavní účtovací obrazovce PRODEJ klikněte na položku Slevy.
 2. Do kolonky Počet (červeně orámovaná kolonka na obrázku) napište částku, ze které chcete zlevnit.

*podrobnosti slevy naleznete v sekci „ZBOŽÍ“ nebo „KARTY“ této dokumentace

**pro každou slevovou položku je nutné mít správně nastavenou sazbu daně ve „ZBOŽÍ“

Kalkulačka

Prodej pomocí kalkulačky je nejjednodušší možnou variantou prodeje. Na kalkulačce vložíte částku, potvrdíte pomocí dané sazby daně, stisknete tlačítko „TISK“ a následně potvrdíte tlačítkem „PLATBA“.

 1. S kalkulačkou lze nově i násobit pomocí dlaždic. Stiskněte daný počet na kalkulačce a následně klikněte na dlaždici zboží. Například při stisku 5 x dlaždice se vloží na účtenku 5 kusů daného zboží.
 2. Pomocí kalkulačky lze též násobit. Stačí zadat počet x částku a potvrdit pomocí tlačítka správné daně.
 3. CL smaže hodnotu na kalkulačce a slouží pro opravu zadávané částky.
 4. „,“ slouží pro oddělení desetinných míst. Například 3,14
 5. Na kalkulačce je možné vkládat položky na účtenku také pomocí PLU. Stačí zadat číslo PLU uložené v kartě zboží (viz. záložka ZBOŽÍ) a stisknout tlačítko „PLU“.

TLAČÍTKO VÁHY – pro zvážení zboží připojte váhu a stiskněte tlačítko se symbolem váhy. Následně se přenese zvážené množství do programu a automaticky se vypočítá cena z jednotky zadané u dané položky ZBOŽÍ.

TLAČÍTKO TÁRY – Tára je hmotnost obalu (misky a pod.). Na váhu se položí miska a váha zváží táro (obal) a uloží do paměti nebo vynuluje. Vlastní navažování je tedy již v čisté váze netto.

*před vložením je nutné PLU přiřadit k určitému zboží

TLAČÍTKO NEGACE – Na kalkulačce lze vytvořit i položku se zápornou hodnotou. Docílíte toho tak, že zadáte částku, kterou potřebujete odečíst, stisknete symbol „+/-“ a následně správnou sazbu daně.

Storno účtenky manuálně – zápornou částkou

 1. Přejděte do záložky „PRODEJ“.
 2. Vytvořte novou účtenku pomocí tlačítka „NOVÁ ÚČTENKA“.
 3. Zde zadejte v pravé dolní části do kalkulačky částku a stiskněte tlačítko „+/-„.
 4. Stiskněte tlačítko daně, ve které se stornovaná částka nachází.
 5. Odešlete takto vytvořenou účtenku do EET.

*POZOR* Pokud stornujete manuálně, je nutné vždy vložit odděleně částku v jednotlivé dani.

Daňové položky – tlačítka 21%, 15%, 10% a 0%

Pro bezproblémový chod kalkulačky musí být založeny položky se správnou sazbou daně, cenou „1“, kódem zboží „999999“ a PLU:

 • pro Bez DPH: 90900
 • pro DPH 10%: 90910
 • pro DPH 15%: 90915
 • pro DPH 21%: 90921

*zadávání záporné hodnoty je možné použít také pro storno, čili odeslání záporné hodnoty do EET

Seznam skupin

V tomto seznamu se zobrazuje seznam všech založených skupin ze záložky NASTAVENÍ->DPH, SKUPINY, CENY. Zde je možné listovat šipkami po levé a pravé straně. Skupinu označíte, pokud na ni kliknete.

*pokud tzv. dvojkliknete na tlačítko „VŠE“, zobrazí se přehledný seznam skupin

Zboží/dlaždice

Seznam zboží je interpretací založeného zboží v záložce „ZBOŽÍ“. Zobrazí se ve stylu tzv. dlaždic a lze i zde listovat pomocí šipek.

Hledat

Hledat lze podle čárového kódu, názvu a PLU. Hledaný text se filtruje automaticky.

Hledání dle čárového kódu – zadejte čárový kód manuálně či pomocí čtečky čárového kódu

Hledání dle názvu – napište název zboží. Napíšete-li pouze část názvu, program vyhledá všechny položky s aktuálně zadaným řetězcem.

Hledání dle PLU – Zadejte požadované PLU, které je vyplněno u jednotlivých položek zboží.

*tlačítkem červeného křížku vedle pole hledání vymažete zadaný řetězec

Ceny/cenové hladiny

Zde nastavíte cenové hladiny, které se používají například pro NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ, DEALERSKOU cenu. Chcete-li ji změnit, rozklikněte roletku a vyberte správnou cenu.

*cenu u prodejní hladiny je nutné ve zboží navolit jednotlivě pro každou položku zvlášť

**prodejní hladiny lze přidat v sekci NASTAVENÍ->DPH, SKUPINY, CENY – toto nastavení je pouze pro pokročilé uživatele a při špatném nastavení může mít za následek špatnou funkčnost programu

Uživatel (symbol panáčka)

Zde vyberete předem založeného uživatele. Uživatel je ten, kdo momentálně pokladnu obsluhuje. Pro výběr  rozklikněte roletku a vyberte uživatele, případně pokud je vyžádáno, zadejte heslo. Nového uživatele lze přidat v sekci NASTAVENÍ->ÚČTY.

Množství/počet

Množství – slouží k vložení poměrné části kusu zboží na účtenku. Často je používáno v restauracích, kde se markuje na účtenku, například 2 dcl kofoly. Toto množství se počítá z celé jednotky, například 1 litru, kdy do příslušného pole zapíšete například hodnotu 0,2.

Počet – při vkládání zboží na účtenku lze definovat i jeho množství. Toto množství lze zadávat i v režimu desetinných míst, nevztahuje se pouze na celá čísla.

*hodnoty množství lze předem nastavit ve „ZBOŽÍ“ a před vložením na účtenku vybrat z roletky

Zákaznické karty

Karta neboli slevové karty slouží pro uplatnění slevy. Pro výběr slevové karty je nutné mít kartu založenou v záložce „KARTY“ a následně lze zadat její číslo. Sleva se uplatní od zadání karty na všechny vložené položky až do jejího odstranění. Více informací najdete v záložce „KARTY“.

Zákaznická karta se vždy přiřazuje k dané účtence jakmile na ni vložíte první zboží. K takto označené účtence již nelze přiřadit další zákaznickou kartu.

Postup:

 1. Stiskněte tlačítko „NOVÁ ÚČTENKA“
 2. Do pole „KARTA“ zadejte číslo zákaznické karty
 3. Vložte zboží na účtenku

Zákaznickou kartu deaktivujete smazáním čísla karty v poli „KARTA“

Nabití kreditu přes účtenku

Pokud využíváte kreditový systém, lze nabít kredit přímo přes účtenku.

Postup:

 1. Klikněte na tlačítko „NOVÁ ÚČTENKA“.
 2. Přidejte kartu zboží s vyplněnou sazbou DPH „PKREDIT“.
 3. Zadejte částku k nabití a stiskněte „OK“.
 4. Stiskněte tlačítko „TISK“.
 5. Odešlete tlačítkem „PLATBA“
 6. Kredit se Vám načte na Vámi vybranou zákaznickou kartu.

PRO NABITÍ KREDITU PŘES ÚČTENKU JE V PRVNÍ ŘADĚ NUTNÉ SPRÁVNĚ NASTAVIT POKLADNU. TOTO NASTAVENÍ NALEZNETE V SEKCI „KARTY

Was this page helpful?