Firma

V této záložce naleznete informace o firmě, nastavení BITCOIN plateb, vzdálenou pomoc, aktivování licence, kontrolu aktualizací a synchronizace.

LICENČNÍ ČÍSLO NALEZNETE VE SPODNÍ ČÁSTI OBRAZOVKY VEDLE AKTUÁLNÍ VERZE PROGRAMU.

ZAPSANÉ ÚDAJE JE NUTNÉ VŽDY POTVRDIT TLAČÍTKEM „ULOŽIT“      (V PRAVÉM DOLNÍM ROHU)

Informace o firmě

Název firmy – vyplňte název firmy

Ulice – ulice, ve které se nachází provozovna

Město – město, kde se nachází firma

PSČ – poštovní směrovací číslo pro dané město

Stát – primárně Česká republika

EET Pokladna – číslo pokladny na provozu, případně sériové číslo pokladny

DIČ pověřujícího – pověřené DIČ neboli DIČ subjektu, na který prodáváte zboží

DIČ – Vaše DIČ. Každý má nyní DIČ – je zjistitelné na Daňovém portálu

IČO – Vaše Identifikační číslo

Banka – číslo bankovního účtu – nepovinný údaj

Stanice – číslo stanice na dané provozovně. Standardně se volí 1. Pokud máte více pokladen na provozovně, doporučuje se je oddělit svým unikátním číslem. Lépe se pak identifikují tržby na DAŇOVÉM PORTÁLU.

Provozovna – číslo Vaší provozovny. Pokud máte více provozoven, doporučuje se tyto provozovny oddělit svým unikátním číslem. Lépe se pak identifikují tržby na DAŇOVÉM PORTÁLU.

EET Provozovna – nejdůležitější údaj pro vyplnění. Číslo EET PROVOZOVNY naleznete na Daňovém portálu po založení provozovny. Finanční správa a případná kontrola dbá na jeho vyplnění.

*Pro zapsání správného čísla EET provozovny do programu je nutné provést založení provozovny na Daňovém portálu.

IČ DPH – připraveno pro slovenskou fiskální pokladnu eKasa. Nevztahuje se pro EET v ČR.

Změna polohy

 • Pouze pro Slovensko

Rozšířené – balíček změn ÚSTAVNÍHO SOUDU

Doporučené placené rozšíření pro fyzické osoby podnikatele a ty, kteří nechtějí odesílat platby kartou do EET nebo tisknout na účtence své osobní údaje (rodné číslo). Toto rozšíření je dostupné od verze 1.5.0.0.

Dostupné na našem e-shopu ZDE.

Pokud nemáte zakoupen balíček Změn ústavního soudu, objeví se po stisknutí tlačítka „POKROČILÉ NASTAVENÍ“ upozornění  – viz obrázek:

Kontakt: obchod@arrowsys.cz

*Aby bylo možné přejít do„POKROČILÉHO NASTAVENÍ“, je nutné mít nastavené správné IČO.

Možnosti nastavení změn ústavního soudu

 1. Neodesílat tržby Bitcoinem – zamezí zasílání tržeb do EET pomocí způsobu úhrady BITCOIN
 2. Neodesílat tržby kreditní kartou – zamezí zasílání tržeb do EET pomocí způsobu úhrady KARTOU
 3. Netisknout DIČ na účtence – na účtence zaslané do EET se nezobrazí DIČ
 4. Vypsat odesílanou zprávu do logu – vypíše odeslanou zprávu do souboru log.txt (jedná se především o funkci určenou pro vývojáře).

Režimy

EET – zaškrtnutím aktivujete režim odesílání do EET

Ověřovací mód – v tomto módu lze ověřit správnost vyplnění údajů k EET. Odeslaná účtenka se neposílá přímo na finanční správu, ale je místo toho jen ověřena. Výsledná zpráva je zobrazena v systémovém hlášení, účtenka není odeslána do EET, vytištěna a nemá FIK ani BKP kód. Vyskočí pouze okno se zprávou, zda se podařilo či nepodařilo datovou zprávu ověřit.

Neprodukční – toto pole je pouze pro interní zkušební účely a běžnému uživateli se nedoporučuje zaškrtávat.

Zjednodušený režim – režim, kdy subjekt má špatnou dostupnost internetu, která mu znemožňuje odesílání do EET. Výjimku tomuto režimu lze sjednat na finančním úřadě, poté lze režim aktivovat.

Nejsem plátce DPH – pokud nejste plátcem DPH, zaškrtněte. Tato poznámka se tiskne následně na účtence.

Režim použitého zboží – pokud prodáváte použité zboží, je nutné mít zaškrtnuté toto pole. Toto pole slouží především pro bazarový prodej dle § 90.

Režim Fiskální pokladna – připraveno pro slovenskou fiskální pokladnu eKasa. Nevztahuje se pro EET v ČR.

Rozšířené

Doporučené placené rozšíření pro fyzické osoby, podnikatele a ty, kteří nechtějí odesílat platby kartou do EET nebo tisknout na účtence své osobní údaje (rodné číslo). Toto rozšíření je dostupné od verze 1.5.0.0.

Neodesílat tržby bitcoinem – program nebude odesílat tržby bitcoinem do EET i při zapnutém režimu EET.

Neodesílat tržby Kreditní kartou – pokladna nebude odesílat tržby kreditní kartou do EET i při zapnutém režímu EET.

Netisknout DIČ na účtence – na tištěné účtence zaslané do EET se nebude tisknout Vaše DIČ. Jedná se hlavně o osobní údaj ve formě rodného čísla.

Vypsat odesílanou zprávu do logu – vypíše odeslanou zprávu do souboru log.txt. Jedná především o funkci určenou pro vývojáře.

VZDÁLENÁ POMOC

Stiskem tlačítka se spustí program pro vzdálenou správu, která umožní připojení na váš počítač a tím pomoci vyřešit případný problém na dálku.

Postup na spuštění vzdálené pomoci

 1. Přejděte do „NASTAVENÍ->FIRMA“ a stiskněte tlačítko „VZDÁLENÁ POMOC“
 2. Vyčkejte, než se zobrazí spouštěcí dialog, že vzdálená pomoc může provádět změny na vašem počítači a potvrďte jej pomocí „ANO“
 3. Vyčkejte na druhý dialog a stiskněte tlačítko „PŘIJMOUT“
 4. Technické podpoře ArrowSys nadiktujte 9-ti místné číslo, tzv. ID a následně heslo
 5. Po odstranění problému okno se vzdálenou správou ukončete

*TATO SLUŽBA MŮŽE BÝT ZPOPLATNĚNA, POKUD SE NEJEDNÁ BEZPROSTŘEDNĚ O VADU PROGRAMU.

**Před spuštěním vzdálené pomoci se ujistěte, zda ve vašem počítači již program TEAMVIEWER neběží na pozadí.

Registrovat produkt

Pro uplatnění licence a převod ze zkušební verze na plnou verzi stiskněte tlačítko REGISTROVAT PRODUKT. Následně vyplňte požadující 4 údaje:

 1. Licence
 2. Telefon
 3. E-mail
 4. IČO
 5. Potvrďte tlačítkem „OVĚŘIT KLÍČ“ nebo ukončete pomocí „ZAVŘÍT“

*Kontrolu aktivace licence provedete v „NASTAVENÍ->FIRMA“, kde se ve spodní části obrazovky objeví licence, verze programu a oznámení „LICENCE PROGRAMU JE PLATNÁ“.

** Ve zkušební verzi není možné mazat zkušební data. V pokladně musí být aktivované licenční číslo.

Zkontrolovat aktualizace

Po stisknutí tohoto tlačítka vyčkejte, než program zkontroluje platnost licence a klikněte tlačítko „AKTUALIZOVAT“. Následně se program spoji se serverem, stáhne potřebné aktualizační soubory.

Postup:

 1. Spusťte EET pokladnu ANetCa
 2. Přejděte do záložky „NASTAVENÍ->FIRMA“
 3. Stiskněte tlačítko „ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE“ a vyčkejte, než program zkontroluje, zda je nová verze pokladny ANetCa k dispozici.
 4. Jakmile se ověří licence, stiskněte tlačítko „AKTUALIZOVAT“
 5. Vyčkejte, než pokladna stáhne potřebné soubory pro aktualizaci
 6. Nyní se aktualizuje, vyčkejte, až se pokladna sama spustí.
 7. Zkontrolujte verzi programu v záložce „NASTAVENÍ->FIRMA“

*V případě, že by nedošlo k aktualizaci, proveďte postup aktualizace znovu, dokud se pokladna nezaktualizuje.

Kontakt podpora

Po stisknutí tlačítka se objeví kontakt na výrobce pokladny ANetCa. Tlačítkem křížek se vrátíte zpět do NASTAVENÍ->FIRMA

Nastavení příjemce EXPORTU

Vyplňte e-mail, na který má přijít vygenerovaný EXPORT

*POZOR –  pro toto nastavení je nutné mít nastaveno jako výchozí program pro e-mail „POŠTA“

BITCOIN

Populární kryptoměna, která je rozšířena po celém světě.

Nastavení BITCOIN

Bitcoin – tato adresa je veřejná část Bitcoin peněženky, kterou je potřeba poskytnout druhé straně, aby vám mohla zaslat BTC (Bitcoin). Slouží podobně jako číslo bankovního účtu. V případě, že chcete přijímat přímo BTC, je nutné tuto bitcoinovou adresu zadat do Nastavení.

Adresa může být zadána ve formátu:
 • Standardní Bitcoin adresa (26-35 alfanumerických znaků, začínajících 1 nebo 3) Adresu v tomto formátu vyplňte do pole „BITCOIN“
 • Veřejná bitcoinová adresa slouží pouze k přijímání, nikoli k odesílání, takže nehrozí ztráta Bitcoinů z pokladního zařízení.
 • Adresa ve formátu BIP44 není podporována – začíná hodnotou „xpub..“

Bitcoinpay API klíč – pole pro zadání API klíče z brány www.bitcoinpay.com

Bitcoinpay Callback – pole pro zadání hesla pro Callback získaného z brány www.bitcoinpay.com

V případě používání Bitcoinpay platební brány je nutné zkontrolovat, že výplatní měna na Bitcoinpay.com portálu se shoduje s měnou nastavenou v pokladně. V případě výplatní měny Kč je nutné na portálu nastavit CZK a v pokladně Zkratku měny CZK (ne Kč).

Postup nastavení:

 1. Přejděte v pokladně ANetCa do „NASTAVENÍ->FIRMA“
 2. Vyplňte adresu peněženky v poli „BITCOIN“
 3. Vyplňte „Bitcoin API klíč“ a „Bitcoinpay Callback heslo“
 4. Stiskněte tlačítko „ULOŽIT“

Přijímání plateb BITCOIN s přímým převodem do Kč na bankovní účet

Pokud nemáte BITCOINPAY účet, lze jej založit na www.bitcoinpay.com. Jedná se o variantu, kdy platba je provedena přes Bitcoin bránu, která místo vás přijme Bitcoin a následně jej převede na váš účet v libovolné měně (CZK, EUR, PLN…).

Postup propojení:

 1. Vyplňte „Bitcoin API klíč“
 2. Zadejte „Bitcoin CALLBACK heslo“
 3. Stiskněte „ULOŽIT“

Postup platby pomocí BITCOIN v ANetCa

 1. Přejděte do záložky „PRODEJ“
 2. Vložte zboží na účtenku
 3. Stiskněte tlačítko „TISK“
 4. Vyberte způsob úhrady „BITCOIN“
 5. Potvrďte tlačítkem „PLATBA“

Založení BTC peněženky

Nejjednodušší, avšak nejméně bezpečné peněženky pro uchování BTC lze vytvořit přímo v chytrém telefonu. Vaši peněženku si důkladně zazálohujte. V případě ztráty telefonu může kdokoliv získat přístup k vašim BTC. Nejbezpečnější uchování BTC poskytují hardwarové peněženky Bitcoin TREZOR Ledger.

 1. Spusťte ve vašem ANDROID zařízení OBCHOD PLAY
 2. Vyhledejte aplikaci BITCOIN WALLET a nainstalujte ji. Pokud již Bitcoin peněženku máte, spusťte ji.
 3. Spusťte BITCOIN WALLET nebo Vaši peněženku
 4. V pravém horním rohu stiskněte ikonu s QR kódem
 5. Spusťte pokladnu ANetCa
 6. Přejděte do záložky NASTAVENÍ
 7. Získaný kód opište do kolonky BITCOIN ADRESA
 8. Převod do CZK, PLN, EUR či jiné měny lze provést přes bránu www.bitcoinpay.com. Zde získáte „Bitcoinpay API klíč“ a „Bitcoinpay Callback“. Tyto údaje je nutné zapsat do náležitých polí v pokladně ANetCa
 9. Uložte
Was this page helpful?