Karty

Věrnostní karty slouží k odměňování stálých zákazníků procentuální slevou. Slevu je nutné zadat vždy před samotným přidáním položek na rozpracovanou účtenku. Vždy lze použít pouze jednu slevovou kartu na jednu účtenku.

Vytvoření zákaznické karty

Stiskem na tlačítko „NOVÝ“ se zobrazí formulář pro vytvoření zákaznické/slevové karty. Vyplňte jméno a příjmení zákazníka a číslo karty, pod kterým bude identifikována na hlavní účtovací obrazovce (PRODEJ). V políčku % z nákupu zadejte, o kolik procent bude snížena část nákupu, na kterou je slevová karta uplatněna. Pokud má zákazník na své kartě kredit, lze z něj odečítat. Vložení kreditu na kartu se provede vyplněním kolonky „ČÁSTKA“, zapsáním poznámky a stisknutím tlačítka „PŘIDAT“.

Postup:

 1. Přejděte do záložky „KARTY“
 2. Stiskněte tlačítko „NOVÝ“
 3. Vyplňte „JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ČÍSLO KARTY a % Z NÁKUPU“. Dle potřeby zaškrtněte „ČERPÁNÍ KREDITU“ nebo „NAČÍTAT NA KARTU“
 4. Potvrďte tlačítkem „ULOŽIT“

Úprava zákaznické karty

Postup:

 1. Přejděte do záložky „KARTY“
 2. Vyberte příslušnou kartu a tzv. „dvojklikem“ ji otevřete
 3. Upravte zákaznickou kartu
 4. Potvrďte tlačítkem „ULOŽIT“

Přijem částky na zákaznickou kartu

Je nutné nabít částku na kartu, aby bylo možné vytvářet slevu na účtenkách.

Postup: 

 1. Přejděte do záložky „KARTY“
 2. Vyberte příslušnou kartu a tzv. „dvojklikem“ ji otevřete
 3. Vyplňte částku a poznámku
 4. Stiskněte tlačítko „ZADAT“

Načtení karty na účtenku

Karta se identifikuje v záložce PRODEJ zapsáním příslušného čísla karty do kolonky Karta (pod kalkulačkou na záložce PRODEJ). Pro úspěšné provedení slevy je nutné nejprve kartu identifikovat (zadat její číslo) a až poté přidávat položky.

Postup:

 1. Přejděte do záložky „PRODEJ“
 2. Do kolonky „KARTA“ v pravé dolní části obrazovky načtěte slevovou kartu – zadáním (načtením) jejího čísla
 3. Přidejte položky na účtenku, které potřebujete zlevnit
 4. Zvolená sleva trvá po dobu načtení slevové karty

*Zákaznická karta je vázána na vytvořenou účtenku a nelze ji změnit, pokud je již jednou aktivována. Potřebujete-li slevu odstranit, docílíte toho pomocí smazání čísla karty z pole „KARTA“. Pokud kartu vyjmete, další položky se budou načítat již bez slevy.

Kreditový systém – čerpání kreditu

Věrnostní karty slouží k odměňování stálých zákazníků procentuální slevou. Toto nastavení lze uplatnit také pro použití voucherů a uplatnění dárkových poukazů.

Můžete čerpat kredit z přednabité částky na zákaznické kartě. Karta se dá nabít standardním způsobem, přes účtenku, kdy stačí vytvořit novou účtenku v záložce „PRODEJ“, přiřadit k ní zákaznickou kartu, vložit speciálně vytvořenou položku pro nabití kreditu a odeslat do EET.

!!! SLEVU NELZE KOMBINOVAT S ČERPÁNÍM KREDITU !!!

Založení zákaznické karty pro čerpání kreditu

Postup:

 1. Přejděte do záložky „KARTY“
 2. Stiskněte tlačítko „NOVÝ“
 3. Vyplňte jméno, příjmení, číslo karty
 4. Zaškrtněte kolonku „ČERPÁNÍ KREDITU“
 5. Potvrďte tlačítkem „ULOŽIT“

Založení DPH pro nabíjení kreditu

Postup:

 1. Přejděte do záložky „NASTAVENÍ->DPH, SKUPINY, CENY“
 2. V poli „SAZBA DPH“ vyberte hodnotu „PKREDIT“
 3. Do kolonky „PROCENTO“ zadejte hodnotu „0“
 4. Potvrďte tlačítkem „ULOŽIT“

Založení položky pro nabití kreditu

Postup:

 1. Přejděte do záložky „ZBOŽÍ“
 2. Stiskněte tlačítko „NOVÝ“
 3. Vyplňte „NÁZEV, CENA, POČET/JEDN. a SKUPINA“. (Pro přehlednost lze zadat např. „NABITÍ KREDITU“)
 4. Zaškrtněte pole „PROMĚNNÁ CENA“ a „KREDIT“
 5. Do kolonky DPH vyberte „PKREDIT“ (viz. založení DPH pro nabíjení kreditu)
 6. Potvrďte tlačítkem „ULOŽIT“

Čerpání kreditu

Postup:

 1. Přejděte do záložky „PRODEJ“
 2. Stiskněte tlačítko „NOVÁ ÚČTENKA“
 3. Na účtenku aktivujte zákaznickou kartu
 4. Vyberte položku, kterou chcete prodat a stiskněte tlačítko „PŘIDAT POLOŽKU“
 5. Stiskněte „TISK“
 6. Vyberte způsob úhrady a stiskem tlačítka „PLATBA“ účtenku dokončete

Kontrola stavu kreditu na zákaznické kartě

Postup:

 1. Přejděte do záložky „KARTY“
 2. Otevřete vybranou zákaznickou kartu
 3. V poli „POHYBY KARTY“ zkontrolujte stav kreditu
 4. Křížkem v pravém rohu ukončete okno s kartou

*Při vložení zboží do účtenky s přiřazenou kartou se automaticky odečte tento kredit z karty. Je odečten buď po uhrazení účtenky nebo opět přičten interně na kartu při smazání položky z rozpracované účtenky.

1) Nabití kreditu přes účtenku

Pokud využíváte kreditový systém, lze nabít kredit přímo přes účtenku.

Postup:

 1. Klikněte na tlačítko “NOVÁ ÚČTENKA”
 2. Přidejte kartu zboží s vyplněnou sazbou DPH “PKREDIT”
 3. Zadejte částku k nabití a stiskněte “OK”
 4. Stiskněte tlačítko “TISK”
 5. Potvrďte tlačítkem “PLATBA”
 6. Kredit se načte na vybranou zákaznickou kartu

2) Manuální nabití kreditu – interně v programu

Ve výjimečných případech lze nabít nebo odečíst kredit manuálně. Jedná se pouze o interní navýšení a snížení kreditu na kartě. Prakticky lze použít pro zaměstnanecké karty, pokud je nastaven vhodný postup pro odečítání.

Postup:

 1. Přejděte do záložky „KARTY“
 2. Otevřete požadovanou zákaznickou kartu
 3. Do pole částka zadejte kredit, kterým chcete kartu nabít
 4. Vyplňte poznámku
 5. Stiskněte tlačítko „PŘIDAT“
 6. Uložte

*Stejný postup platí i pro odebrání kreditu, pouze je nutné zvolit mínusovou hodnotu.

Vysvětlení jednotlivých pojmů

Jméno – jméno zákazníka, na kterého je karta evidována

Příjmení – příjmení zákazníka, na kterého je karta evidována

Číslo karty – číslo karty zákazníka. Toto číslo je nutné zadat pro uplatnění slevy (v záložce PRODEJ).

% z nákupu – procento slevy, které se odečte z vybrané položky po aktivování slevové karty.

*

Čerpání kreditu – určeno pro kreditový systém. Po zaškrtnutí se bude odečítat z karty nabitý kredit.

Pohyby karty / částka – suma, kterou chcete na zákaznickou kartu nabít = kredit

Pohyby karty / Poznámka – důvod pohybu na kartě – např. „počáteční vklad“, „bonus“ … atd.

Was this page helpful?