Tiskne se mi pouze PKP kód

Zkontrolujte následující

1) Aktuální verze

2) Zkontrolujte, zda certifikát nebyl na webu Daňové Správy – EET zneplatněn

  • Pokud byl zneplatněn, vytvořte nový a nahrajte jej do pokladny.

3) DIČ

  • Zkontrolujte jestli jste vaše DIČ nezadali do DIČ Pověřujícího
    • Musí mít předponu (velké) CZ, bez mezer + číslo 10 nebo 12 znaků. Před DIČ ani za ním nesmí být mezera.

4) Označení (číslo) EET provozovny

  • Zkontrolujte, aby číslo provozovny odpovídalo přiřazenému číslu provozovny z webu etrzby.cz
  • Musí být zadáno pouze číslo

5) Označení EET pokladny

  • Zkontrolujte, zda máte vyplněné číslo pokladny
  • Může obsahovat čísla a písmena

6) Certifikát ve formátu .p12

  • Certifikát musí být vždy ve formátu .p12

7) Odesílat do EET ArrowSys

  • Služba odesílat do EET ArrowSys by měla být vypnuta
Was this page helpful?