Účtenka

Nastavení všeho, co se týká účtenky a tisku na ní.

Číselná řada účtenky

Číselná řada účtenky – nastavení číslování účtenek. Jako výchozí je nastaveno 202000000.

Pokud potřebujete pokračovat v již zavedené řadě lze vyplnit do číselné řady účtenky poslední číslo účtenky, která byla pořízena a program bude pokračovat od tohoto čísla. Další účtenka bude mít číslo o jedna vyšší.

*číslování účtenky může mít maximálně 10 číslic, kdy „0“ reprezentuje tzv. plovoucí místa. Tato plovoucí místa dávají prostor pro posloupně se číslující účtenky. Pokud by bylo zvoleno pouze jedno plovoucí místo, program bude mít prostor pro číslování pouze 10 účtenek a poté začne opět od prvního čísla.

Manuální nastavení číselné řady účtenky

Pokračování v číselné řadě – do kolonky „ČÍSELNÁ ŘADA ÚČTENKY“ stačí zapsat číslo poslední účtenky a uložit. Následně se budou další pořízené účtenky odvíjet od tohoto čísla, kdy při pořízení nové účtenky se přičte vždy +1.

Vysvětlení jednotlivých pojmů

Záhlaví (oddělit „;“) – do záhlaví účtenky lze zapsat jakýkoli text. Pokud chcete text oddělit na nový řádek, vložte mezi text znak „;“

Zápatí (oddělit „;“) – do zápatí účtenky lze zapsat jakýkoli text. Pokud chcete text oddělit na nový řádek, vložte mezi text znak „;“

Řádkové odsazení záhlaví (úzký tisk) – záhlaví lze také odřádkovat čili vložit prázdné řádky na účtenku pro oddělení.

Řádkové odsazení zápatí (úzký tisk) – zápatí lze také odřádkovat čili vložit prázdné řádky na účtenku pro oddělení.

Počet kopii – Určuje počet kopií vytištěných účtenek. Pokud je vyplněno 0 tiskne se jedna účtenka. S přibývající hodnotou se tiskne vždy o kopii navíc.

     Příklad: do počtu kopií vyplním 2, což znamená, že kromě jedné účtenky, která by se vytiskla normálně budou vytištěny další dvě kopie při uhrazení účtenky.

Kopie bonu (hl. tiskárna) – Určuje počet kopií vytištěných bonu. Jedná se o tisk na tiskárnu objednávek.

Odsazení zleva (mm) – každá tiskárna má jiné okraje pro tisk. Tímto nastavením lze odsadit text na tištěné účtence zleva. Zadejte hodnotu, která bude vyhovovat požadovanému odsazení textu na účtence.

Odsazení zhora (mm) – odsadí tiskovou sestavu účtenky zhora. Hodnota se zadává v mm.

Tisknout název položky na nový řádek – pokud je vloženo více stejných položek na účtenku, tiskne se stejná položka na samostatný řádek.

Zobrazit čas namarkování položky – Na účtence se tiskne čas vložení položky. Oblíbené především v restauracích pro kontrolu číšníka, zda přidal na účtenku dané zboží a kdy to bylo naposled.

Tisknout jednotkovou cenu – tiskne jednotkovou cenu na účtence.

Vyčíslit spotřební daň na účtence – na účtenku se vytiskne hodnota spotřební daně.

Tisknout poznámku účtenky – na účtence se vytiskne poznámka, která byla vyplněna v sekci PRODEJ přímo do pole poznámky.

Was this page helpful?