Záloha

Slouží pro kompletní zálohování pokladny ANetCa.

Postup zálohování

 1. Vložte FLASH DISK do USB
 2. Spusťte pokladnu ANetCa
 3. Přejděte do záložky NASTAVENÍ->ZÁLOHA
 4. V kolonce ZÁLOHOVAT NA vyberte flash disk a stiskněte tlačítko ZÁLOHA
 5. Vyčkejte, než se program zazálohuje. Tato akce může trvat několik minut.
 6. Jakmile je záloha hotová, vyjměte FLASH DISK

*po záloze programu zkontrolujte obsah uložiště, že se na něm záloha nachází.

Postup obnovení

 1. Vypněte EET pokladnu ANetCa
 2. Vložte FLASH DISK do Vašeho počítače
 3. Překopírujte obsah složky se zálohou do umístění, kde je nainstalovaná ANetCa
 4. Pokud budete dotázání na přepsání již existujících souborů, proveďte
 5. Vyjměte FLASH DISK
 6. Spusťte EET pokladnu ANetCa

*pozor při obnově musí být dodatečně nastaveno číslování účtenek tak, aby nedošlo k duplicitnímu zaslání účtenky na finanční správu. Číslování účtenek změníte v záložce „NASTAVENÍ -> ÚČTENKA“. Zkontrolujte proto poslední číslo vystavené účtenky.

Obsah složky se zálohou:

Was this page helpful?