Rozšířené okno platby eKASA

Okno platby bylo pro systém eKASA rozšířeno a upraveno. Změny provedené ve slovenské verzi:

 • Tlačítko „Faktura“ není povolené
 • přidány možnosti:
  • Vrátit položky
  • Oprava položky
  • Paragon
  • Typ dokladu (Pokladní, Neplatný, Úhrada faktury)
  • ID zákazníka(IČO, DIČ, IČ DPH, Jiné)

Podle zadání ve formuláři se odesílají datové zprávy do systému eKASA a zároveň se potřebné informace zobrazují na účtence

Was this page helpful?