Jak aktualizovat pokladnu

Zkontrolovat aktualizace

Po stisknutí tohoto tlačítka vyčkejte, než program zkontroluje platnost licence a klikněte tlačítko „AKTUALIZOVAT“. Následně se program spojí se serverem, stáhne potřebné aktualizační soubory a dotáže se na ukončení programu ANETCA. Stiskněte ANO.

Postup:

  1. Spusťte EET pokladnu ANetCa
  2. Přejděte do záložky „NASTAVENÍ->FIRMA“
  3. Stiskněte tlačítko „ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE“ a vyčkejte, než program zkontroluje, zda je nová verze pokladny ANetCa k dispozici.
  4. Jakmile se ověří licence, stiskněte tlačítko „AKTUALIZOVAT“
  5. Vyčkejte, než pokladna stáhne potřebné soubory pro aktualizaci
  6. Nyní se aktualizuje, vyčkejte, až se pokladna sama spustí.
  7. Zkontrolujte verzi programu v záložce „NASTAVENÍ->FIRMA“.

*V případě, že by nedošlo k aktualizaci, proveďte postup aktualizace znovu, dokud se pokladna nezaktualizuje.

Was this page helpful?