Zákaznický displej

LD-240

Zákaznický displej slouží k zobrazení důležitých informací pro zákazníka. Jako je například částka, kterou má zaplatit, informace o firmě či pouze uvítací oznámení. Tyto informace lze uživatelsky měnit.

Instalace:

1/ Z přiloženého CD nainstalujte ovladač pro rozhraní USB-to-SERIAL Win_Driver_Prolific_3_2_0_0.exe případně stáhněte ovladač přímo z webu výrobce.

2/ Jakmile dokončíte instalaci restartujte počítač.

3/ Po úspěšném naběhnutí operačního systému spusťte z instalačního CD utilitu VFDSetupAP_V3.0 která slouží k nastavení uvítací obrazovky zákaznického displaye

4/ nyní přejděte do ovládacích panelů systému Windows -> SYSTÉM -> SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ a vyhledejte položku s názvem Porty COM a LPT a vyberte položku Prolific USB-to-serial Comm Port (COMx), kdy „x“ zastupuje číslo portu COM, na který je zákaznický display připojen.

5/ Pokud by se Vám u Prolific USB-to-serial Comm Port (COMx) zobrazoval trojúhelník s vykřičníkem je nutné postupovat dle návodu v tomto bodu.

*postupujte dle přiložených obrázků pro správné nastavení

6/ Spusťte VFDSetupAP_V3.0 a nastavte COM port, který jste zjistili ve správci zařízení a zadejte jej do kolonky COM PORT SELECT

7/ V záložce Welcome msg vyplňte úvodní text, který se má zobrazovat na uvítací obrazovce displaye a stiskněte DOWNLOAD SETTINGS TO VFD

-pro nastavení textu zobrazeného v kolonkách je nutné do každého pole vyplnit patřičný znak. Pokud se jedná o mezeru je nutno vyplnit zvlášť i ji.

8/ Po chvíli Vám vyskočí okno s hlášením, abyste restartovali Display. To potvrďte a následně odpojte a připojte zákaznický display k počítači.

Nastavení v ANetCa

1/ přejděte do záložky NASTAVENÍ -> KONFIGURACE.

2/ Zde je možno konfigurovat port ZD(zákaznického displaye). Vyplňte COM port, který byl zjištěn ve správci zařízení a vyplňte jej.

3/ Po stisku na tlačítko NASTAVENÍ lze display dodatečně konfigurovat.

Was this page helpful?