Pokladna mi odesílá se zpožděním

Nastavení operačního systému, jeho data a času ovlivňuje čas odeslání účtenky do EET. Je nutné mít vždy nastavený aktuální čas, nejlépe pomocí synchronizace času v internetu jinak může dojít k zaslání rozdílných údajů do EET.

Postup:

  1. Na hlavní ploše počítače klikněte pravým tlačítkem myši v pravém dolním rohu obrazovky na ikoně data a času.
  2. Vyberte „UPRAVIT DATUM A ČAS“.
  3. Povolte automatické nastavení časového pásma a času ze serveru v internetu.

*pro aktualizaci data a času musíte mít funkční internet.

**aktuální umístění nastavení se může lišit v závislosti na verzi operačního systému

Was this page helpful?