Otevřené účtenky

Zobrazuje přehled rozpracovaných účtenek, kdy lze viděl u každé účtenky datum, čas, celkovou částku a poznámku.

Účtenku lze levým tlačítkem myši rozkliknout. Pokladna automaticky přejde na danou účtenku v záložce PRODEJ a zobrazí její obsah.

Was this page helpful?