Import

Struktura sloupců souboru .XLS (Microsoft Excel 97-2003) pro nahrání produktů do ANetCa.

.XLSX formát není podporovaný

Název Zkratka ID skupiny DPH % Cena Množství Jednotka ČK Kód zboží Prodej. množství Kuchyně PLU kód
Párek v rohlíku Pár. v rohl. 1 15,00 35 1 Ks 0123 1001 1 1 111
Párek Párek 1 15,00 35 1 Ks 1234 1002 1 1 112
 • Název – název zboží. Může obsahovat pouze alfanumerické znaky a diakritiku.Pro Slovenskou eKasu je maximum 30 znaků, které mohou obsahovat velká písmena, malá písmena, číslice a diakritiku. Ostatní znaky nejsou podporovány. 
 • Zkratka – text na účtenku. Maximum je 50 alfanumerických znaků s podporou diakritiky.Pro Slovenskou eKasu je maximum 30 znaků, které mohou obsahovat velká písmena, malá písmena, číslice a diakritiku. Ostatní znaky nejsou podporovány.
 • ID skupiny – vytvoří novou skupinu importovaných produktů. Pokud v ANetCa již zadané ID existuje, přiřadí se produkt k vybrané skupině.
 • DPH % – sazba DPH. Pro přenesenou daň vyplňte příslušný kód např. P-04. Bez DPH vyplňte 0.
 • Cena – prodejní cena produktu, bude přiřazena k výchozí cenové kategorii v ANetCa
 • Množství – Jednotkové množství, výchozí 1
 • Jednotka
 • ČK – Čárový kód
 • Kód zboží – Číslo ceníku
 • Prodej. množství – počet na účtenku, výchozí 1
 • Kuchyně – 1 – položka patří do kuchyně
 • PLU – kód pro vyhledávání (pouze celá čísla)

Zvýrazněné sloupce musejí být naplněny, ostatní mohou být prázdné.

DPH % – pro přenesenou daň vyplňte P0

Kód zboží – Pokud v pokladně existuje položka s kódem zboží importované položky, aktualizuje se cena dané položky

Šablona pro hromadný import:

Vzorovou tabulku si můžete stáhnout ve formátu .xls ZDE nebo k nahlédnutí přímo na Google Drive ZDE .

Nahrání Importu do pokladny ANetCa

 1. Přejděte do záložky “NASTAVENÍ->DPH, SKUPINY, CENY” a stiskněte tlačítko “NAČÍST PRODUKTY”
 2. Vyberte, kde se soubor pro import nachází a načtěte ho.
 3. Vyčkejte moment, dokud program nezahlásí “POLOŽKY BYLY ÚSPĚŠNĚ IMPORTOVÁNY”.

*pokud potřebujete pomocí importu jednoduše změnit pouze například cenu, stačí ji v souboru s importem upravit a zachovat stejný KÓD ZBOŽÍ a PLU. Toto zaručí, že se položky z importu nezduplikují, ale pouze upraví. Nové položky budou přidány standardní cestou.

Was this page helpful?