Import

Struktura sloupců pro nahrání produktů

Podporované formáty: .xls (Microsoft Excel 97-2003 a .csv (oddělené čárkami)

Nepodporované formáty: xlsx

Struktura sloupců

Název Zkratka ID skupiny DPH % Cena Množství Jednotka ČK Kód zboží Prodej. množství Kuchyně PLU kód
Párek v rohlíku Pár. v rohl. 1 15,00 35 1 Ks 0123 1001 1 1 111
Párek Párek 1 15,00 35 1 Ks 1234 1002 1 1 112
 • Název – název zboží. Může obsahovat pouze alfanumerické znaky a diakritiku.Pro Slovenskou eKasu je maximum 30 znaků, které mohou obsahovat velká písmena, malá písmena, číslice a diakritiku. Ostatní znaky nejsou podporovány. 
 • Zkratka – text na účtenku. Maximum je 50 alfanumerických znaků s podporou diakritiky.Pro Slovenskou eKasu je maximum 30 znaků, které mohou obsahovat velká písmena, malá písmena, číslice a diakritiku. Ostatní znaky nejsou podporovány.
 • ID skupiny – vytvoří novou skupinu importovaných produktů. Pokud v ANetCa již zadané ID existuje, přiřadí se produkt k vybrané skupině.
 • DPH % – sazba DPH. Pro přenesenou daň vyplňte příslušný kód např. P-04. Bez DPH vyplňte 0.
 • Cena – prodejní cena produktu, bude přiřazena k výchozí cenové kategorii v ANetCa
 • Množství – Jednotkové množství, výchozí 1
 • Jednotka
 • ČK – Čárový kód
 • Kód zboží – Číslo ceníku
 • Prodej. množství – počet na účtenku, výchozí 1
 • Kuchyně – 1 – položka patří do kuchyně
 • PLU – kód pro vyhledávání (pouze celá čísla)

Zvýrazněné sloupce musejí být naplněny, ostatní mohou být prázdné.

DPH % – pro přenesenou daň vyplňte P0

Kód zboží – Pokud v pokladně existuje položka s kódem zboží importované položky, aktualizuje se cena dané položky

Šablona pro hromadný import

Vzorovou tabulku si můžete stáhnout ve formátu .xls ZDE nebo k nahlédnutí přímo na Google Drive ZDE.

Nahrání importu do pokladny

 1. Přejděte do záložky „NASTAVENÍ->DPH, SKUPINY, CENY“ a stiskněte tlačítko „NAČÍST PRODUKTY“
 2. Vyberte, kde se soubor pro import nachází a načtěte ho.
 3. Vyčkejte moment, dokud program nezahlásí „POLOŽKY BYLY ÚSPĚŠNĚ IMPORTOVÁNY“.

*pokud potřebujete pomocí importu jednoduše změnit pouze například cenu, stačí ji v souboru s importem upravit a zachovat stejný KÓD ZBOŽÍ a PLU. Toto zaručí, že se položky z importu nezduplikují, ale pouze upraví. Nové položky budou přidány standardní cestou.

Zvolení cenové hladiny

 • Při nahrávání je možné zvolit cenovou hladin pro kterou se mají ceny nahrát. Pro nahrání více cenových hladin je potřeba každý soubor pro určenou cenovou hladinu načíst samostatně.

Was this page helpful?