Váha

Slouží pro měření hmotnosti daného zboží. Navážená hodnota je přenesena z váhy do pokladny, kde je následně zpracována a vypočtena správná cena vůči jednotkové ceně váženého zboží. V současné době máme k dispozici váhy značky METTLER TOLEDO, které lze objednat na našem eshopu. Jedná se o modely METTLER TOLEDO ARIVA S a bRITE ADVANCE.

JEDNÁ SE O PLACENÝ MODUL pro více informací nás kontaktujte na email obchod@arrowsys.cz

Vysvětlení jednotlivých pojmů

TLAČÍTKO VÁHY

Slouží k navážení zboží. Hmotnost váženého zboží se po stisknutí tlačítka přepíše z váhy do pokladny. Lze kombinovat s tlačítkem TÁRY.

TLAČÍTKO TÁRY

TÁRA je hmotnost obalu zboží v obchodním styku, někdy se tímto pojmem označuje i obal jako takový. Takto navážený obal se odečte z celkové hmotnosti, takže vlastní navažování je již v čisté váze netto. Tárování lze využít například pokud máte vlastní misku, ale prodáváte pouze její obsah.

Tárování pomocí tlačítek přímo na váze/pokladnou ANetCa

Toto nastavení provádí technik METTLER TOLEDO přímo na místě při instalaci váhy. Je na zákazníkovi, zda se rozhodne pro tárování pomocí tlačítek váhy nebo tárování pomocí pokladny ANetCa.

*obrázek znázorňuje upozornění na tárování pomocí tlačítek přímo na váze. Nastavení tárování pomocí váhy je prováděno technikem METTLER TOLEDO.

Obrázek znázorňuje základní obrazovku PRODEJ, kde se nachází tlačítka váhy a táry.

Was this page helpful?