Vzdálená správa

Vzdálená pomoc Android

 1. Otevřete Správa > Podpora a klikněte na tlačítko Vzdálená pomoc
 2. Po zobrazení aplikace TeamViewer QuickSupport v Google Play aplikaci TeamViewer QuickSupport nainstalujte kliknutím na tlačítko INSTALOVAT

  Pro plnou funkčnost aplikace prosím potvrďte instalaci potřebných doplňků pokud jsou vyžadovány.

 3. Po instalaci se otevře aplikace TeamViewer QuickSupport, kde bude vypsán Váš ID kód
 4. Nyní kontaktujte zákaznickou podporu Arrowsys na čísle 381 251 685 a sdělte váš problém a ID kódVašeho zařízení
 5. Povolte připojení ke Vzdálené správě tlačítkem Povolit, případně pokud je vyžadováno ještě tlačítko Spustit.

Vzdálena pomoc APPLE

Postup:

 1. Z Appstore nainstalujte „TeamViewer Quick Support“.
 2. Spusťte „TeamViewer Quick support“.(postupujte dle návodu na obrazovce.
 3. „NASTAVENÍ->OVLÁDACÍ CENTRUM“ přidejte do seznamu „ZÁZNAM OBRAZOVKY“. (viz. obrázek 1)
 4. Přejděte do menu „RYCHLÉHO PŘÍSTUPU“ (viz obrázek 2) a dlouze podržte prst na tlačítku záznamu obrazovky.
 5. Zvolte TEAMVIEWER a stiskněte „SPUSTIT VYSÍLÁNÍ“. (viz. obrázek 3)
 6. Přejděte do aplikace TEAMVIEWER Quick Support a sdělte druhé straně Vaše ID.
 7. Při příchozím spojení stiskněte tlačítko „POVOLIT“.
 8. Po ukončení relace je nutné „ZASTAVIT VYSÍLÁNÍ“. (viz. obrázek 4)

obrázek 1

obrázek 2

obrázek 3

obrázek 4

Was this page helpful?