Poskytovatel blokuje komunikaci s EET servery

Poskytovatel internetu musí povolit komunikaci na port 443 a webové adresy:

1) https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

2) https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

Was this page helpful?