Výměna SSL certifikátu k datu 10.9.2018

Dne 10.9.2018 bude vyměněna SSL část certifikátu na straně serverů finanční správy na certifikáty od autority DigiCert. Přesněji pak kořenový certifikát “DigiCert Global Root G2”. Tento certifikát musí být přítomen na straně zařízení. Zjistit lze dle postupů níže.

Zkontrolovat zda Váš operační systém podporuje kořenový certifikát lze na následující adrese: https://knowledge.digicert.com/generalinformation/digicert-root-compatibility.html

Postup pro Windows

Kontrola:

 1. Stiskněte kombinaci kláves “WINDOWS + R”.
 2. Napište “CERTMGR.MSC”.
 3. Vyhledejte “KOŘENOVÉ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY” a přejěte do podsložky “CERTIFIKÁTY”.
 4. V seznamu se musí nacházet certifikát s názvem “DigiCert Global Root G2”.

Instalace – pokud není přítomno v PC:

 1. Z webu certifikační autority DigiCert stáhněte certifikát s názvem “DigiCert Global Root G2” s příponou .crt.
 2. Spusťte jej v počítači a stiskněte “AKTUALIZOVAT CERTIFIKÁT…”.
 3. Zaškrtněte “AKTUÁLNÍ UŽIVATEL” a klikněte na “DALŠÍ”.
 4. Vyberte “AUTOMATICKY VYBRAT ULOŽIŠTĚ NA ZÁKLADĚ TYPU CERTIFIKÁTU” a klikněte na “DALŠÍ”.
 5. Dokončete a systém by Vám měl nahlásit “IMPORT PROBĚHL ÚSPĚŠNĚ”.

  https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm – adresa pro stažení certifikátu DigiCert

Postup pro Android

Kontrola:

 1. Ze základní plochy zařízení přejděte do “MENU->NASTAVENÍ->ZABEZPEČENÍ->DŮVERYHODNÁ POVĚŘENÍ”.
 2. Přejděte do záložky systém, kde se musí nacházet certifikát “DigiCert Global Root G2”.

Instalace – pokud není přítomno v zařízení Android:

 1. Z webu certifikační autority DigiCert stáhněte(nejlépe na PC) certifikát s názvem “DigiCert Global Root G2” s příponou .crt.
 2. Uložený soubor si zašlete na “GMAIL”, který máte v zařízení
 3. Přílohu emailu “DigiCertGlobalRootG2.crt” stáhněte do vnítřní paměti.
 4. Ze základní plochy zařízení přejděte do “MENU->NASTAVENÍ->ZABEZPEČENÍ->INSTALACE Z KARTY SD”.
 5. Vyberte soubor “DigiCertGlobalRootG2.crt” a vyplňte název certifikátu(můžete napsat například DigiCert).
 6. Stiskněte “OK”.
 7. Proveďte kontrolu v “MENU->NASTAVENÍ->ZABEZPEČENÍ->DŮVERYHODNÁ POVĚŘENÍ-UŽIVATEL”

https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm – adresa pro stažení certifikátu DigiCert přímo z webu certifikační autority

DigiCert Global Root G2– adresa pro stažení certifikátu z naší dokumentace

Was this page helpful?