Použité zboží

LILKA umožňuje prodej ve zvláštním režimu použitého zboží dle §90 zákona o EET. Položky spadající do zvláštního režimu se musí účtovat přes novou položku, která je nastavena s daňovou skupinou ZPO-DPH21. Tato skupina musí mít 0% DPH.

  • ZPO-DPH21

Postup: 

  1. Spusťte EET pokladnu LILKA
  2. Založte novou položku, která má nastavenou „variabilní cenu“, „variabilní název“ a daňovou sazbu například „ZPO-DPH21“. POZOR – daňová sazba musí být založena v záložce „SPRÁVA-DAŇOVÉ SAZBY“ a vždy použita ta správná dle prodávaného zboží.
  3. Přes tuto položku realizujte prodej použitého zboží

*ZPO-DPH21, ZPO-DPH15 a ZPO-DPH10 se volí vždy dle zboží, které je prodáváno a v jaké DPH skupině by se nacházelo pokud by spadal tento prodej do DPH. Je nutné ke každé sazbě založit zvláštní položku zboží.

Pro odpočtové položky platí, že se jedná o standardní prodej.

Vice o založení nové položky naleznete ZDE.

Was this page helpful?