Rozsypání záložky ÚČTENKA

PROBLÉM:

-v mizivém množství případů se stává, že dojde k rozpadnutí záložky „ÚČTENKA“. Tím pádem nelze v této záložce pořídit účtenku a jsou pouze dvě možnosti jak problém odstranit.

ŘEŠENÍ:

1/ Řešení bez reinstalace pokladny LILKA

Přejděte do záložky „SPRÁVA->INFORMACE O FIRMĚ“změňte číslování účtenek->uložte a aplikaci restartujte.

2/ Reinstalace pokladny LILKA

V tomto případě je nutné též odblokovat licenci. Toho docílíte tak, že zašlete na emailovou adresu obchod@arrowsys.cz následující údaje:

  1. IČO
  2. Licenční číslo
  3. Stručný popis proč k požadavku o odblokování licence dochází
  4. Čestné prohlášení, že licenční číslo bude uplatněno pouze do jedné kopie EET pokladny v souladu s licenčními podmínkami.
  5. Žádost o odblokování licence musí být zaslána z kontaktního emailu uvedeného při aktivaci licence.
Was this page helpful?