Správa dat

Ve správě dat naleznete dodatkové funkce EET pokladny jako je EXPORT, IMPORT, ZÁLOHOVÁNÍ, OBNOVA ZÁLOHY či SMAZÁNÍ ZKUŠEBNÍCH DAT.

Import

 1. Vyplňte vzorovou tabulku pro import. Tu naleznete v sekci „PRÁCE S DATY->HROMADNÉ VKLÁDÁNÍ DAT“.
 2. Pomocí tabulek GOOGLE uložte jako soubor s příponou .csv.
 3. Takto upravený .csv sešit pošlete na GMAIL zaregistrovaný v zařízení ANDROID.
 4. Stáhněte přílohu GMAILu do Vašeho zařízení, pojmenujte jako „import.csv“.
 5. Soubor překopírujte do složky LILKA-Data
 6. Přejděte do EET pokladny LILKA a záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 7. Stiskněte tlačítko „IMPORT“.
 • program musí zahlásit „IMPORT PROBĚHL ÚSPĚŠNĚ“. Pokud se nezobrazí žádné hlášení, zkontrolujte správnost nahrání importu dat a případně proces opakujte.
 • POZOR !!! Od verze 2.6.48 se mění v závislosti na změně uložiště dat od společnosti Google i umístění souboru pro import na root/ANDROID/DATA/COM.ARROWSYS.LILKADEMO/LILKA-DATA

Export

 1. Přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 2. Vyberte datum od kdy do kdy se má export vygenerovat.
 3. Stiskněte tlačítko „EXPORT“.
 4. Pokud Vám vyskočí okno s dotazem čím otevřít zvolte GMAIL, vyplňte adresu pro zaslání a odešlete

Export produktů

Pomocí tohoto výstupu lze vygenerovat soubor, který obsahuje seznam všech položek v programu včetně hodnot do nich zapsaných. Tento soubor lze při správném postupu použít jako podklad pro import (viz. postup pro převod dat výstupu .csv na .xls níže).

*návod jak vytvořit import naleznete v sekci PRÁCE S DATY->HROMADNÉ VKLÁDÁNÍ DAT (IMPORT) této dokumentace

**důležité sloupce pro import z exportu produktů jsou A, B, C, D, E, G. Volitelné pak H, I a K.

Export produktů je též přípravou pro jednoduché vložení položek do programu „ZÁSOBY“

ZÁSOBY – program, který lze zakoupit zvlášť a použít pro sledování skladů, inventury a odpis zboží z vedeného skladu. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na zasoby@arrowsys.cz

Postup pro ANDROID

 1. Přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 2. Stiskněte tlačítko „EXPORT PRODUKTŮ“.
 3. Pokud Vám vyskočí okno s dotazem čím otevřít zvolte GMAIL, vyplňte adresu pro zaslání a odešlete na Vámi zvolený email

*na verzi ANDROID 6.0 a vyšší je nutné povolit aplikaci LILKA správná oprávnění, aby bylo možné export provést. Musí být povoleno „ULOŽIŠTĚ, KONTAKTY A FOTOAPARÁT“. Více informací o povolení oprávnění naleznete v sekci ČASTÉ OTÁZKY->OPRÁVNĚNÍ ANDROID 6.0 této dokumentace.

Postup pro Apple/Windows

Po stistknutí tlačítka bude vytvořen e-mail se spojovacím .csv souborem v příloze. E-mail odešlete na adresu ke které máte přístup i z účetního PC. Soubor z e-mail klienta uložte do PC. Pro funkci odesílání e-mailu z pokladny je zapotřebí mít nastavenou iCloud email aplikaci(Apple)/výchozí poštovní klient POŠTA(Windows).

Vygenerovaný soubor je možné odeslat standardně přes poštovní aplikaci ve Vašem zařízení.

Zálohování

 1. Spusťte EET pokladnu LILKA.
 2. Přejděte do záložky „SPRÁVA-SPRÁVA DAT“.
 3. Stiskněte tlačítko „ZÁLOHOVAT“.
 4. Vyberte GMAIL, vyplňte adresu doručení a odešlete.

*pro otevření kontextové nabídky je nutné mít nastaveno správně oprávnění u aplikace LILKA v systému ANDROID. Především „KONTAKTY, FOTOAPARÁT a ULOŽIŠTĚ“.

*příloha nesmí přesahovat velikost 15MB. Limitace emailu.

Obnovení

 1. Spusťte EET pokladnu LILKA.
 2. Přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 3. Z GMAIL stáhněte zálohu, případně překopírujte do zařízení z jiného zdroje.
 4. Přejmenujte soubor se zálohou tak, aby neměl žádnou příponu. Musí se jmenovat pouze „LILKA“.
 5. V EET pokladně LILKA přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 6. Spusťte správce souborů a překopírujte/přepište soubor se zálohou do složky „LILKA-data“ v zařízení.
 7. Přejděte do EET pokladny LILKA a v „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“ stiskněte tlačítko „OBNOVIT“.
 8. Zkontrolujte zda byla záloha obnovena úspěšně. Pokud ne, opakujte výše uvedený postup.
 • Po obnově dat je nutné provést alespoň jeden pohyb v pokladně(účtenka, vklad, výdej), aby se zobrazil správný hotovostní zůstatek v pokladně.
 • Po obnově je dobré nastavit číslování účtenek tak, aby byla zachována logická řada na finančním úřadě do EET. Nastavení číslování účtenky naleznete v záložce „SPRÁVA->INFORMACE O FIRMĚ“.
 • POZOR !!! Od verze 2.6.48 se mění v závislosti na změně uložiště dat od společnosti Google i umístění souboru zálohy pro obnovu dat na root/ANDROID/DATA/COM.ARROWSYS.LILKADEMO/LILKA-DATA

Smazání zkušebních dat

 1. Přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 2. Zaškrtněte „ODSTRANIT PRODUKTY“„ODSTRANIT ÚČTENKY“ nebo obojí. Záleží co přesně potřebujete odstranit. Nejčastěji jsou to právě účtenky.
 3. Stiskněte tlačítko „SMAZAT ZKUŠEBNÍ DATA“.

*Po smazání zkušebních dat jako jsou účtenky je nutné nastavit opět číselnou řadu účtenek v záložce „SPRÁVA->INFORMACE O FIRMĚ“ jinak dojde k duplikování čísla účtenky na finanční správě.

Was this page helpful?