Centrála vzdálená správa

Momentálně pro Vás připravujeme.

-možnost spravovat pokladnu přes webové rozhraní

NASTAVENÍ

  1. Vytvoření účtu na Centrále – provádí na vyžádání ArrowSys
  2. V záložce Správa – Centrála vyplníme : firmu, provozovnu a pokladnu (tyto údaje se zakládají na centrále)
  3. Aplikaci vypneme a znova zapneme pro uložení údajů

Nahrání položek z pokladny na Centrálu

Varianta 1 – Přes tlačítko nahrát ceník

Varianta 2 – manuální nahrání

  1. Vyexportujeme položky přes tlačítko Export produktů v sekci – Správa -> Správa dat
  2. Soubor .csv převedeme dle popisu do importního formátu : odkaz ZDE
  3. Upravíme strukturu sloupců do formátu LILKA – import
  4. Naimportujeme dle postupu ZDE

Nahrání položek z Centrály do pokladny

  1. Po zadání potřebných údajů viz výše, nahrajeme položky přes tlačítko Stáhnout položky

Was this page helpful?