Sleva

Vytvoření slevové položky

Pro lepší přehlednost je dobré pojmenovat slevovou položku jako „Sleva“ a procentuální velikost slevy, např. „Sleva 20%“ nebo „Sleva 15%“.

Příklad dle obrázku:
Při založení slevové položky je nutné zvolit daňovou sazbu „BEZ DPH“, zapsat do kolonky Jedn. cena „1“ a jako jednotku zvolit „ks“ (stiskne se na účtence). Do kolonky Jedn. množství napište znaménko „-„ a procentuální velikost slevy / 100 (tzn. pokud chcete vytvořit slevu 20%, napište -0,2, pokud slevu 15%, tak -0,15). Dále prosím povolte možnost Variabilní cena. Potvrďte stiskem tlačítka „Uložit“.

*Pro slevu v jiné sazbě daně je vždy nutné zvolit danou sazbu DPH do kolonky DAŇOVÁ SAZBA.

Použití slevové položky

Po označení účtenky, na které chcete slevu aplikovat a kliknutí na položku slevy zadejte do kolonky Cena: velikost částky, ze které chcete slevit a klikněte na tlačítko Přidat.

obrázek: Zadání ceny při vkládání slevy na označenou účtenku

obrázek: sleva na účtence

Markování slevové položky na kalkulaččce

Pro slevy z určité částky, zadejte na kalkulačce

  1. Celkovou částku ze které chcete slevit
  2. stiskněte Násobek
  3. Zadejte PLU slevy
Was this page helpful?