WiFi tiskárna

Připojení WiFi tiskárny

Jedná se o bezdrátový tisk pomocí WiFi sítě. Tiskárnu je nutno řádně nastavit dle postupu níže. Nastavení tiskárny se může dle modelu a výrobce lišit.

Postup na model OK Print 300

 1. Dle uživatelské příručky zjistěte IP tiskárny.
 2. Na Android zařízení zapněte WiFi.
 3. Připojte se k WiFi tiskárny(printer-AP) a zadejte IP tiskárny do webového prohlížeče.
 4. Uživatelské jméno a heslo zjistíte z uživatelské příručky k tiskárně.
 5. V záložce Mode Selection zvolte STA Mode a dejte APPLY.
 6. V záložce STA Interface Setting vyberte pomocí tlačítka SEARCH WiFi síť, na kterou potřebujete tiskárnu napojit. Zadejte heslo tzv. PASS PHRASE a stiskněte APPLY.
 7. V poli WAN CONNECTION TYPE zvolte DHCP(Auto config) a pojmenujte tiskárnu dle potřeby do pole Hostname(Optional).
 8. Uložte pomocí APPLY a restartujte tiskárnu.
 9. Ve Vašem WIFI routeru zjistěte IP adresu, kterou router přiřadil tiskárně.
 10. Spusťte EET Pokladnu LILKA a přejděte do záložky „SPRÁVA->TISKÁRNY“.
 11. Zaškrtněte pole „Povolit tisk na WiFi“.
 12. Do pole IP adresa zadejte IP adresu tiskárny z routeru.
 13. Do pole PORT zadejte „9100“.
 14. Stiskněte zkušební tisk.

SELFTEST tiskárny

Ve vypnutém stavu držte tlačítko „FEED“ a zapněte tiskárnu. Po 1-2 vteřinách pusťte tlačítko „FEED“.

*po delším časovém úseku vyjede lístek s nastavením WiFi

IP Tiskárny: 192.168.0.1 (default)

PORT: 9100 (default)

Was this page helpful?