Mazání položek z účtenky

-pokud vložíte na účtenku špatnou položku a potřebujete ji smazat, stačí označit správnou účtenku v záložce „ÚČTENKA“ a dlouze podržet na dané položce prst. Následně zvolíte volbu „ODSTRANIT“.

Úprava položek

-stejné pravidlo se uplatňuje i při nutnosti upravit položku. Na dané položce podržte dlouze prst a zvolte „UPRAVIT POLOŽKU“

Mazání položek

-na položce podržte dlouze prst a zvolte „ODSTRANIT POLOŽKU“

Was this page helpful?