Mazání položek z účtenky

-pokud vložíte na účtenku špatnou položku a potřebujete ji smazat, stačí označit správnou účtenku v záložce “ÚČTENKA” a dlouze podržet na dané položce prst. Následně zvolíte volbu “ODSTRANIT”.

Úprava položek

-stejné pravidlo se uplatňuje i při nutnosti upravit položku. Na dané položce podržte dlouze prst a zvolte “UPRAVIT POLOŽKU”

Mazání položek

-na položce podržte dlouze prst a zvolte “ODSTRANIT POLOŽKU”

Was this page helpful?