Pokladna mi odesílá se zpožděním

EET pokladna Lilka přebírá systémový čas na účtenku. Pro správné zaslání do EET a vytištění správného data a času na účtenku je nutné mít operační systém nastaven na aktuální čas a časové pásmo. To lze nastavit přímo v operačním systému, který používáte.

Postup:

  1. Přejděte do „MENU->NASTAVENÍ->DATUM A ČAS“.
  2. Povolte volby „AUTOMATICKÉ DATUM A ČAS“ a „AUTOMATICKÉ ČASOVÉ PÁSMO“.

*pro automatickou synchronizaci data a času musíte mít funkční internet

**aktuální umístění nastavení data a času se může lišit vzhledem k verzi operačního systému ANDROID

Was this page helpful?